नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1048 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 20-10-2020
malijagat25064
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-08-1996 वेळ - 10:44
उंची ५ फुट ४ इंच
B. Pharmacy
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 19-10-2020
malijagat25063
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1992 वेळ - 18:05
उंची ५ फुट ११ इंच
MSC Physics
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-10-2020
malijagat25062
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-12-1997 वेळ - 06:55
उंची ५ फुट ३ इंच
B.C.A.
शिक्षण चालू
अहमदनगर