नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 30-05-2020
malijagat24035
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-07-1996 वेळ - 04:45
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
B.E.Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 28-05-2020
malijagat24034
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 02-08-1997 वेळ - 21:20
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
B.Com
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 26-05-2020
malijagat24029
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 12-08-1988 वेळ - 11:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
HSC AND SHARE MARKET COURSE
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 25-05-2020
malijagat24027
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-06-1990 वेळ - 15:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Agri.
व्यवसाय
अहमदनगर