नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 23-09-2020
malijagat25046
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-09-1996 वेळ - 12:31
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-09-2020
malijagat25045
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-05-1996 वेळ - 22:45
उंची ५ फुट ६ इंच
B.Tech Civil
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijgat25044
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-02-1991 वेळ - 12:30
उंची ५ फुट ६ इंच
Mechanical engineer
खाजगी नोकरी
सोलापूर