नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 730 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
18-08-2019
malijagat21999
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-03-1991 वेळ - 01:28
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B.E. Mech. MBA Pursuing
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
17-08-2019
malijagat21998
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 20-12-1992 वेळ - 06:00
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
१२ वी
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-08-2019
malijagat21995
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 12-07-1985 वेळ - 16:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
12th, ITI Electronics
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-08-2019
malijagat21994
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 04-12-1994 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
M.Sc. Math
खाजगी नोकरी
अहमदनगर