नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 23-06-2020
malijagat24053
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-05-1995 वेळ - 05:15
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
SSC
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 19-06-2020
malijagat24050
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 08-10-1990 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.A.
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-06-2020
malijagat24046
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 08-08-2000 वेळ - 20:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
S.Y.B.Sc.
शिक्षण चालू
अहमदनगर