नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 759 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
19-11-2019
malijagat22061
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 30-08-1993 वेळ - 12:15
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
12th, ITI
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
19-11-2019
malijagat22060
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 01-10-1991 वेळ - 05:40
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
B.A., DTED
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
03-11-2019
malijagat22050
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 08-05-1986 वेळ - 20:15
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
B.Tech. Aeronautical
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
02-11-2019
malijagat22049
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 31-08-1993 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Computer Engineer
व्यवसाय
बीड