445 वधूवर नोंदणी उपलब्ध
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 15-03-2018
malijagat21548
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1994 वेळ - 01:30
उंची ५ फुट २ इंच
BDS
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा BDS, MDS, MBBS,Established BAMS
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 12-03-2018
malijagat21544
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-09-1989 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
12th
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा Nahi
नाशिक
नोंदणी दिनांक 10-03-2018
malijagat21543
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-03-1993 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ९ इंच
10 वी
व्यवसाय
इतर अपेक्षा Swabhwabi mulgi
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 09-03-2018
malijagat21542
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-10-1986 वेळ - 05:55
उंची ५ फुट १० इंच
Master of Computer Management
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
नागपूर
नोंदणी दिनांक 07-03-2018
malijagat21541
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-12-1988 वेळ - 07:45
उंची ५ फुट ५ इंच
B.A.
व्यवसाय
इतर अपेक्षा अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 06-03-2018
malijagat21539
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-07-1990 वेळ - 11:15
उंची ५ फुट ९ इंच
B.E. Mechanical
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक 06-03-2018
malijagat21538
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-10-1987 वेळ - 03:15
उंची ५ फुट ८ इंच
B.Sc
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा सातारा भागातील असावी
सातारा
नोंदणी दिनांक 05-03-2018
malijagat21537
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 15-11-1988 वेळ - 14:10
उंची ५ फुट
B.E. Mech.
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा अनुरूप
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 03-03-2018
malijagat21536
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1989 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ६ इंच
Hsc
व्यवसाय
इतर अपेक्षा -
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 28-02-2018
malijagat21535
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1990 वेळ - 03:45
उंची ५ फुट २ इंच
B.Sc (Computer science)
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-02-2018
malijagat21534
घटस्फोटीत वधू
हळदी माळी
जन्मदिनांक 12-07-1988 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
b pharm MBA
सध्या घरी
इतर अपेक्षा no addiction
नाशिक
नोंदणी दिनांक 27-02-2018
malijagat21533
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-09-1987 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ४ इंच
B.A.
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा Jast nhi
पुणे