453 वधूवर नोंदणी उपलब्ध
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 23-04-2018
malijagat21583
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-12-1996 वेळ - 13:42
उंची ५ फुट ३ इंच
IInd Yr. B.C.A.Gr. Design
शिक्षण चालू
इतर अपेक्षा निर्व्यसनी, मनमिळाऊ, उत्तम व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 12-04-2018
malijagat21575
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-03-1994 वेळ - 04:10
उंची ५ फुट ७ इंच
B.Com
व्यवसाय
इतर अपेक्षा -
पुणे
नोंदणी दिनांक 04-04-2018
malijagat21568
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-08-1987 वेळ - 02:20
उंची ५ फुट ५ इंच
एस.एस.सी.
व्यवसाय
इतर अपेक्षा सुस्वभावी, मनमिळाऊ
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-03-2018
malijagat21550
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1995 वेळ - 09:15
उंची ५ फुट ८ इंच
BSC. Chemistry
व्यवसाय
इतर अपेक्षा -
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-03-2018
malijagat21549
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1991 वेळ - 10:45
उंची ५ फुट ४ इंच
Iti
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा Nahit
सातारा
नोंदणी दिनांक 15-03-2018
malijagat21548
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1994 वेळ - 01:30
उंची ५ फुट २ इंच
BDS
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा BDS, MDS, MBBS,Established BAMS
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-03-2018
malijagat21547
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1992 वेळ - 05:35
उंची ५ फुट ६ इंच
B.Tech in Civil
व्यवसाय
इतर अपेक्षा -
बीड
नोंदणी दिनांक 14-03-2018
malijagat21546
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-11-1913 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
idea telecom
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 13-03-2018
malijagat21545
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-06-1995 वेळ - 05:15
उंची ५ फुट ५ इंच
B.a
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
पुणे
नोंदणी दिनांक 12-03-2018
malijagat21544
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-09-1989 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
12th
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा Nahi
नाशिक
नोंदणी दिनांक 10-03-2018
malijagat21543
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-03-1993 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ९ इंच
10 वी
व्यवसाय
इतर अपेक्षा Swabhwabi mulgi
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 09-03-2018
malijagat21542
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-10-1986 वेळ - 05:55
उंची ५ फुट १० इंच
Master of Computer Management
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
नागपूर