नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 653 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
21-05-2019
malijagat21889
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-09-1992 वेळ - 10:15
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
BE (IT)
खाजगी नोकरी
नागपूर
नोंदणी दिनांक
21-05-2019
malijagat21888
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-07-1994 वेळ - 16:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
E& Tc
खाजगी नोकरी
सांगली
नोंदणी दिनांक
20-05-2019
malijagat21887
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 29-04-1996 वेळ - 07:30
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
English
सध्या घरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक
19-05-2019
malijagat21886
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-06-1997 वेळ - 05:45
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
D farm
शिक्षण चालू
सोलापूर