Between   
and   
नोंदणी दिनांक 16-02-2018
malijagat21562
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-09-1979 वेळ - 22:00
उंची ५ फुट ५ इंच
10 th
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा Nothing
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-02-2018
malijagat21516
प्रथम वधू
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 21-11-1995 वेळ - 02:45
उंची ५ फुट ३ इंच
B.E. ELECTRICAL
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
सांगली
नोंदणी दिनांक 26-01-2018
malijagat21504
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-04-1987 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
M.sc
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
मुंबई
नोंदणी दिनांक 25-01-2018
malijagat21503
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-06-1995 वेळ - 20:30
उंची ५ फुट १ इंच
BE.Mech
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा इंजिनीअर
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-01-2018
malijagat21502
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-01-1992 वेळ - 01:05
उंची ५ फुट ३ इंच
M.Tech. Civil Structure
व्यवसाय
इतर अपेक्षा सुन्दर, सुस्वभावी
परभणी
नोंदणी दिनांक 25-01-2018
malijagat21500
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-12-1986 वेळ - 12:25
उंची ६ फुट ३ इंच
B.Com., MBA
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 24-01-2018
malijagat21505
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-09-1992 वेळ - 06:45
उंची ५ फुट ६ इंच
M.Com.
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 24-01-2018
malijagat21501
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-05-1990 वेळ - 02:10
उंची ५ फुट ८ इंच
Diploma Automobile Eng.
व्यवसाय
इतर अपेक्षा -
सातारा
नोंदणी दिनांक 24-01-2018
malijagat21506
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-12-1996 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ८ इंच
B.Sc. (Animation)
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 22-01-2018
malijagat21499
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-08-1984 वेळ - 01:30
उंची ५ फुट २ इंच
B.Com., LLB
व्यवसाय
इतर अपेक्षा स्वतःचे घर
ठाणे
नोंदणी दिनांक 22-01-2018
malijagat21498
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1989 वेळ - 02:15
उंची ५ फुट ५ इंच
SSC
शेती
इतर अपेक्षा -
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-01-2018
malijagat21497
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-02-1988 वेळ - 03:35
उंची ५ फुट ५ इंच
MCA
खाजगी नोकरी
इतर अपेक्षा -
सोलापूर