नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 811 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 25-02-2020
malijagat23072
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-06-1992 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
12th
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2020
malijagat23062
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 20-05-1994 वेळ - 02:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.E. E&TC
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-02-2020
malijagat23061
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-12-1989 वेळ - 05:00
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Diploma Civil Engineering
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-02-2020
malijagat23056
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-04-1993 वेळ - 01:10
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
B.B.A., M.B.A. HR
व्यवसाय
अहमदनगर