नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1061 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 25-11-2020
malijagat25085
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-07-1993 वेळ - 19:15
उंची ५ फुट ७ इंच
BE (E&TC)
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-11-2020
malijagat25079
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-09-1990 वेळ - 08:20
उंची ५ फुट ५ इंच
SSC
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-11-2020
malijagat25078
प्रथम वर
काच माळी
जन्मदिनांक 25-07-1992 वेळ - 04:05
उंची ५ फुट १ इंच
SSC
व्यवसाय
धुळे