Between   
and   
नोंदणी दिनांक 06-09-2017
malijagat21341
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 12-04-1986
जन्मवेळ सायंकाळी 7 वा. 42 मि.
उंची 6 फुट 2 इंच
12 वी कॉमर्स
व्यवसाय / Business
कल्‍याण प.
नोंदणी दिनांक 05-09-2017
malijagat21340
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 05-04-1986
जन्मवेळ सकाळी 9 वा. 30 मि.
उंची 5.7
B.Sc.Chemistry & Analytical Diploma
खाजगी नोकरी / Private Service
भोसरी, पुणे
नोंदणी दिनांक 04-09-2017
malijagat21339
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्म दिनांक 28-06-1989
जन्मवेळ रात्रौ 9 वा. 40 मि.
उंची 5 फुट 5 इंच
B.E.(ENTC), MBA (Boston)
खाजगी नोकरी / Private Service
कोथरूड, पुणे
नोंदणी दिनांक 04-09-2017
malijagat21338
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 19-10-1991
जन्मवेळ सकाळी 11 वा. 5 मि.
उंची 5 फुट 8 इंच
B.E. Computer
खाजगी नोकरी / Private Service
कोथरूड, पुणे
नोंदणी दिनांक 30-08-2017
malijagat21335
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 27-04-1988
जन्मवेळ 7.45 मि राञी
उंची 5 फुट 10 इंच
बी.कॉम
सरकारी नोकरी / Govt. Service
देवळाली कॅम्‍प, नाशिक
नोंदणी दिनांक 30-08-2017
malijagat21334
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्म दिनांक 13-10-1993
जन्मवेळ दुपारी 1 वा. 55 मि.
उंची 5 फुट 5 इंच
B.Com., GDC&A
खाजगी नोकरी / Private Service
श्रीगोंदा
नोंदणी दिनांक 30-08-2017
malijagat21333
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्म दिनांक 15-04-1992
जन्मवेळ पहाटे 4 वा. 48 मि.
उंची 5 फुट
MBA in HR, D.Ed.
सध्या घरी / At Home
वांबोरी, राहुरी
नोंदणी दिनांक 27-08-2017
malijagat21332
विधूर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 15-06-1990
जन्मवेळ सायंकाळी 7.30 मि.
उंची 5 फुट 4 इंच
12 वी
शेती / Farming
मोहोळ, सोलापूर
नोंदणी दिनांक 26-08-2017
malijagat21331
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 11-02-1987
जन्मवेळ सकाळी 11 वा. 10 मि.
उंची 5 फुट 7 इंच
B.Sc.,D.Pharmacy
व्यवसाय / Business
सटाणा, नाश्‍िाक
नोंदणी दिनांक 25-08-2017
malijagat21330
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 11-10-1991
जन्मवेळ रात्रौ. 10 वा. 45 मि.
उंची 5 फुट 9 इंच
12th
खाजगी नोकरी / Private Service
नांदगांव, नाशिक
नोंदणी दिनांक 23-08-2017
malijagat21329
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 15-12-1991
जन्मवेळ पहाटे 4 वा. 30 मि.
उंची 5 फुट 3 इ्ंच
5th Class
व्यवसाय / Business
निटुर, निलंगा
नोंदणी दिनांक 18-08-2017
malijagat21328
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्म दिनांक 09-07-1990
जन्मवेळ सायंकाळी 5 वा. 50 मि.
उंची 5 फुट 10 इंच
PhD, BioTeh
सरकारी नोकरी / Govt. Service
हडपसर, पुणे

ऑनलाईन नाव नोंदणी

वधू वर परिचय

नियम व अटी