नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 914 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 29-07-2020
malijagat24086
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 19-12-1993 वेळ - 06:50
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
B.E. Civil
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 28-07-2020
malijagat24085
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-07-1994 वेळ - 10:16
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
Bcom
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-07-2020
malijagat24082
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-07-1987 वेळ - 18:40
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
BFA(Bachelor of Fine Arts)
खाजगी नोकरी
पुणे