नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 766 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
03-12-2019
malijagat22079
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 10-09-1997 वेळ - 20:07
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M.Com
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक
02-12-2019
malijagat22078
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 25-04-1993 वेळ - 22:55
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
BFA (Fine Art)
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक
02-12-2019
malijagat22077
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-07-1992 वेळ - 23:05
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BA
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक
01-12-2019
malijagat22076
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-08-1989 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
BA
व्यवसाय
भंडारा