नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 16-06-2021
malijagat27016
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-05-1997 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील C.A. (Chartered Accountant)
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-06-2021
malijagat27015
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-12-1996 वेळ - 18:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B,Com MBA
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-06-2021
malijagat27014
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-02-1995 वेळ - 18:45
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील B.E. Mechanical
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-06-2021
malijagat27013
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-12-1995 वेळ - 05:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.Com
व्यवसाय
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 09-06-2021
malijagat27012
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-12-1989 वेळ - 01:04
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील MCM
व्यवसाय
लातूर
नोंदणी दिनांक 08-06-2021
malijagat27011
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-12-1992 वेळ - 11:00
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.A.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-06-2021
malijagat27010
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-09-1983 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील HSC
व्यवसाय
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 31-05-2021
malijagat27009
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-05-1985 वेळ - 02:15
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील I.T.I
सरकारी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 27-05-2021
malijagat27008
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-03-1994 वेळ - 03:15
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.A. ITI Diesel Mech.
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 26-05-2021
malijagat27007
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-04-1990 वेळ - 09:45
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील S.S.C WITH I.T.I
व्यवसाय
नाशिक