नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 03-04-2021
malijagat26086
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-07-1993 वेळ - 06:30
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील १२ वी आयटीआय
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 18-03-2021
malijagat26080
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1994 वेळ - 11:05
उंची ५ फुट
पदवी तपशील B.A. Geography
शिक्षण चालू
सातारा
नोंदणी दिनांक 18-03-2021
malijagat26079
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1993 वेळ - 23:30
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील ITI Electrical
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 17-03-2021
malijagat26078
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-04-1989 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील Engineer Diploma
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 17-03-2021
malijagat26077
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-06-1994 वेळ - 05:15
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील MSc Biotechnology
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-03-2021
malijagat26076
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-01-1992 वेळ - 07:30
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील Hsc
व्यवसाय
जालना
नोंदणी दिनांक 15-03-2021
malijagat26075
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील BA.
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 14-03-2021
malijagat26074
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1992 वेळ - 19:13
उंची ५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील B.E Computer CDAC
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 11-03-2021
malijagat26072
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-03-1998 वेळ - 12:45
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील DME
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-03-2021
malijagat26070
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1990 वेळ - 11:40
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील Art Teacher Diploma
व्यवसाय
अहमदनगर