नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 737 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
15-09-2019
malijagat22020
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 09-10-1986 वेळ - 02:15
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
B.Sc. Agriculture
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-09-2019
malijagat22014
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-12-1989 वेळ - 08:15
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.E. (ENTC) MBA (Operation)
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक
11-09-2019
malijagat22015
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 14-10-1991 वेळ - 02:40
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
BSC Nursing
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक
11-09-2019
malijagat22013
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 14-01-1979 वेळ - 00:07
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.E. (Auto), MBA
सरकारी नोकरी
मुंबई