नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 28-01-2020
malijagat23041
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-06-1992 वेळ - 04:45
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
B.Tech. (Bio Tech)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-01-2020
malijagat23039
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 09-10-1993 वेळ - 18:55
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
MBBS, M.D.(Pathalogy)1st Yr.
शिक्षण चालू
सातारा
नोंदणी दिनांक 27-01-2020
malijagat23036
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 20-12-1989 वेळ - 10:12
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.A.,D.Ed.
सरकारी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 24-01-2020
malijagat23034
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 09-01-1995 वेळ - 06:15
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
B.B.A.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर