नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 676 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
13-06-2019
malijagat21928
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-03-1982 वेळ - 04:40
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
S.Y.B.A.
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक
12-06-2019
malijagat21927
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 25-10-1990 वेळ - 06:59
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
MA
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-06-2019
malijagat21926
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 06-11-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
HSC
सरकारी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक
11-06-2019
malijagat21925
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 08-11-1989 वेळ - 08:30
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
BCA
सरकारी नोकरी
सातारा