नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 594 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
11-11-2018
malijagat21721
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 11-04-1993 वेळ - 04:30
उंची
४ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
M.A ,B.Ed (ENG)
शिक्षण चालू
नंदुरबार
नोंदणी दिनांक
11-11-2018
malijagat21720
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 10-10-1992 वेळ - 02:13
उंची
६ फुट १ इंच
पदवी तपशील
B.E Mech.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-11-2018
malijagat21719
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-03-1985 वेळ - 04:40
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
10 वी
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक
10-11-2018
malijagat21718
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-12-1990 वेळ - 08:50
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
B.S.L 'LL.M
व्यवसाय
जालना