नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 594 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
19-01-2019
malijagat21775
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-04-1991 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी
नागपूर
नोंदणी दिनांक
17-01-2019
malijagat21774
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 12-04-1988 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
12th ITI
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
16-01-2019
malijagat21773
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 01-04-1995 वेळ - 00:07
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक
16-01-2019
malijagat21772
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 10-10-1991 वेळ - 11:40
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Diploma In Metallurgical, B.E.
खाजगी नोकरी
पुणे