प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 914 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 30-06-2016
malijagat2197
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-11-1987 वेळ - 05:30
उंची 172 सें.मी.
B.A.
शिक्षण चालू / Taking Education
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 13-06-2016
malijagat2194
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-08-1990 वेळ - 05:30
उंची 6 फुट 2 इंच
S.S.C.
व्यवसाय / Business
पुणे
नोंदणी दिनांक 20-05-2016
malijagat2187
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-02-1990 वेळ - 05:30
उंची ४ फुट
S.Y.B.Com
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-04-2016
malijagat2185
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-03-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 7 इंच
12 वी कॉमर्स, ITI Electrical
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-04-2016
malijagat2184
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-11-1987 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 11 इंच
BHMS, PGDEMS
खाजगी नोकरी / Private Service
धुळे
नोंदणी दिनांक 11-04-2016
malijagat2182
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-07-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट
M.A, B.A, D.Ed
सरकारी नोकरी / Govt. Service
सांगली
नोंदणी दिनांक 10-04-2016
malijagat2181
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1987 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 7 इंच
ITI -IT&ESM
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 08-04-2016
malijgat2180
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1987 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
मुंबई
नोंदणी दिनांक 06-04-2016
malijagat2179
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-08-1992 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 6 इंच
Diploma in Agriculture
खाजगी नोकरी / Private Service
लातूर
नोंदणी दिनांक 28-03-2016
malijagat2167
प्रथम वर
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 07-04-1991 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 7 इंच
Dip. in A/C
खाजगी नोकरी / Private Service
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 27-03-2016
malijagat2166
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-02-1987 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 5 इंच
M.A.,B.Ed.
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 27-03-2016
malijagat2165
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-02-1993 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 10 इंच
B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 02-03-2016
malijagat2152
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-11-1985 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट
D.E&T., B.A.,M.A.(App)
व्यवसाय / Business
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 01-03-2016
malijagat2150
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-01-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
B.E. (Computer)
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy