प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 900 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 14-12-2020
malijagat26002
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 11-03-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
BA MMS ANM Nursing
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 12-12-2020
malijagat26001
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-04-1994 वेळ - 20:30
उंची ५ फुट ८ इंच
BE Mechanical
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-12-2020
malijagat26000
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-10-1994 वेळ - 04:40
उंची ५ फुट ६ इंच
Bsc
खाजगी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 09-12-2020
malijagat25098
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-03-1983 वेळ - 10:30
उंची ५ फुट ३ इंच
B.A.(Arts)
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 08-12-2020
malijagat25097
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-06-1989 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ३ इंच
DEd, BA
शेती
नाशिक
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25095
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-12-1983 वेळ - 15:45
उंची ५ फुट ५ इंच
B.AL.L.B
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25094
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1997 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ६ इंच
BA, ITI Machinist
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-12-2020
malijagat25093
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-06-1992 वेळ - 08:50
उंची ५ फुट ८ इंच
BA
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-12-2020
malijagat25092
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1995 वेळ - 09:30
उंची ५ फुट ५ इंच
B.A.
शेती
परभणी
नोंदणी दिनांक 02-12-2020
malijagat25091
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-01-1992 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ९ इंच
इले्ट्रॉनिक्स अँड टेलीकॉम
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 01-12-2020
malijagat25089
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-12-1993 वेळ - 12:45
उंची ५ फुट ७ इंच
M.E.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 01-12-2020
malijagat25088
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-04-1998 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ८ इंच
Engineering
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 01-12-2020
malijagat25087
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-05-1995 वेळ - 11:00
उंची ५ फुट ५ इंच
BCA
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 26-11-2020
malijagat25086
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1991 वेळ - 15:45
उंची ५ फुट ३ इंच
B.M.J. (Journalism)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-11-2020
malijagat25085
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-07-1993 वेळ - 19:15
उंची ५ फुट ७ इंच
BE (E&TC)
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 22-11-2020
malijagat25084
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-06-1992 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ९ इंच
B.E. Civil
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 21-11-2020
malijagat25083
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-07-1998 वेळ - 10:35
उंची ५ फुट ६ इंच
BA & ITI
व्यवसाय
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 17-11-2020
malijagat25081
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-04-1990 वेळ - 06:30
उंची ६ फुट
B.A.
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 09-11-2020
malijagat25079
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-09-1990 वेळ - 08:20
उंची ५ फुट ५ इंच
SSC
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-11-2020
malijagat25078
प्रथम वर
काच माळी
जन्मदिनांक 25-07-1992 वेळ - 04:05
उंची ५ फुट १ इंच
SSC
व्यवसाय
धुळे

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy