प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 914 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 10-01-2021
malijagat26024
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-04-1992 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ७ इंच
M.sc zoology (Sericulture)
शेती
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 08-01-2021
malijagat26023
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-02-1993 वेळ - 06:10
उंची ५ फुट ५ इंच
HSC
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 06-01-2021
malijagat26022
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-01-1992 वेळ - 10:28
उंची ५ फुट ७ इंच
Supervisor
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 05-01-2021
malijagat26020
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1992 वेळ - 00:37
उंची ६ फुट १ इंच
Civil Engineering
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 04-01-2021
malijagat26018
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-05-1991 वेळ - 12:42
उंची ५ फुट ७ इंच
BE IT
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 04-01-2021
malijagat26017
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-05-1993 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ५ इंच
SSC
शेती
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 03-01-2021
malijagat26016
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-09-1991 वेळ - 03:45
उंची ५ फुट ३ इंच
12 वी
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 30-12-2020
malijagat26014
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-04-1993 वेळ - 16:24
उंची ५ फुट ७ इंच
DME
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-12-2020
malijagat26013
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-02-1995 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
BA
व्यवसाय
वाशिम
नोंदणी दिनांक 27-12-2020
malijagat26012
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-03-1991 वेळ - 06:25
उंची ५ फुट ११ इंच
Diploma Mech. Eng.
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 24-12-2020
malijagat26011
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-01-1994 वेळ - 11:15
उंची ५ फुट ८ इंच
SSC
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26010
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1991 वेळ - 03:25
उंची ५ फुट ५ इंच
SSC
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26009
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-09-1987 वेळ - 08:30
उंची ६ फुट २ इंच
B.E.(ENTC)
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26008
प्रथम वर
कासे माळी
जन्मदिनांक 02-07-1991 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
12th
खाजगी नोकरी
वर्धा
नोंदणी दिनांक 15-12-2020
malijagat26004
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-08-1990 वेळ - 19:15
उंची ५ फुट ८ इंच
B.COM
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 14-12-2020
malijagat26003
प्रथम वर
कासे माळी
जन्मदिनांक 29-12-1996 वेळ - 10:16
उंची ५ फुट ५ इंच
B.sc
व्यवसाय
गडचिरोली
नोंदणी दिनांक 14-12-2020
malijagat26002
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 11-03-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
BA MMS ANM Nursing
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 12-12-2020
malijagat26001
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-04-1994 वेळ - 20:30
उंची ५ फुट ८ इंच
BE Mechanical
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-12-2020
malijagat26000
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-10-1994 वेळ - 04:40
उंची ५ फुट ६ इंच
Bsc
खाजगी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 09-12-2020
malijagat25098
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-03-1983 वेळ - 10:30
उंची ५ फुट ३ इंच
B.A.(Arts)
सरकारी नोकरी
पुणे

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy