प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 914 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 15-03-2021
malijagat26075
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ३ इंच
BA.
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 14-03-2021
malijagat26074
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1992 वेळ - 19:13
उंची ५ फुट ११ इंच
B.E Computer CDAC
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 11-03-2021
malijagat26072
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-03-1998 वेळ - 12:45
उंची ५ फुट ७ इंच
DME
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-03-2021
malijagat26070
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1990 वेळ - 11:40
उंची ५ फुट ६ इंच
Art Teacher Diploma
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-03-2021
malijagat26069
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-08-1988 वेळ - 10:33
उंची ५ फुट ९ इंच
B.E. Electronics
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 26-02-2021
malijagat26068
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-10-1988 वेळ - 22:15
उंची ५ फुट ७ इंच
SSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-02-2021
malijagat26067
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-09-1992 वेळ - 09:45
उंची ५ फुट ७ इंच
Technical Diploma
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 22-02-2021
malijagat26066
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-10-1998 वेळ - 12:30
उंची ५ फुट ५ इंच
१२ वी
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26063
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-06-1992 वेळ - 06:35
उंची ५ फुट ७ इंच
B.A. D.Ed.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26062
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-07-1992 वेळ - 12:00
उंची ५ फुट ५ इंच
12 वी
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-02-2021
malijagat26060
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-08-1989 वेळ - 21:45
उंची ५ फुट ५ इंच
MTech VLSI
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 14-02-2021
malijagat26054
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
B.Com
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-02-2021
malijagat26049
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-08-1988 वेळ - 17:00
उंची ५ फुट ९ इंच
HSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 25-01-2021
malijagat26034
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-04-1993 वेळ - 03:00
उंची ५ फुट १ इंच
BSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-01-2021
malijagat26033
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-10-1994 वेळ - 23:05
उंची ५ फुट ८ इंच
BE - CS
खाजगी नोकरी
जालना
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-10-1990 वेळ - 07:20
उंची ६ फुट ३ इंच
B.E.(Mech)
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-01-2021
malijagat26030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-06-1993 वेळ - 00:00
उंची ६ फुट
M.E.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-01-2021
malijagat26028
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 30-07-1990 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Com
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 15-01-2021
malijagat26027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-12-1994 वेळ - 00:15
उंची ५ फुट ६ इंच
ITI Electrician
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 13-01-2021
maljagat26026
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-08-1995 वेळ - 18:20
उंची ५ फुट १० इंच
M.Tech software Engineering
खाजगी नोकरी
पुणे

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy