प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 914 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 04-07-2020
malijagat24060
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-10-1988 वेळ - 17:15
उंची ५ फुट ५ इंच
BA
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 03-07-2020
malijagat24059
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-03-1993 वेळ - 06:00
उंची ५ फुट ३ इंच
Electrical engineering
खाजगी नोकरी
नंदुरबार
नोंदणी दिनांक 29-06-2020
malijagat24058
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-02-1992 वेळ - 06:00
उंची ५ फुट ८ इंच
MBA
खाजगी नोकरी
धुळे
नोंदणी दिनांक 28-06-2020
malijagat24057
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-03-1998 वेळ - 10:10
उंची ५ फुट ३ इंच
Diploma (Mech. Eng.)
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 25-06-2020
malijagat24056
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-04-1991 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ८ इंच
B.Sc. Computer
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 24-06-2020
malijagat24055
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-09-1991 वेळ - 10:15
उंची ५ फुट ९ इंच
MBBS DGO
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-06-2020
malijagat24053
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-05-1995 वेळ - 05:15
उंची ५ फुट ६ इंच
SSC
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 22-06-2020
malijagat24054
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-09-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
BE Mechanical
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-06-2020
malijagat24052
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-08-1994 वेळ - 05:06
उंची ५ फुट ९ इंच
B. Com
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-06-2020
malijagat24051
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-07-1987 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
१२ वी पास
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 18-06-2020
malijagat24048
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-09-1988 वेळ - 03:22
उंची ५ फुट ७ इंच
B.Com
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 15-06-2020
malijagat24046
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-10-1993 वेळ - 10:05
उंची ५ फुट ५ इंच
नाही
शेती
पुणे
नोंदणी दिनांक 13-06-2020
malijagat24043
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-03-1988 वेळ - 03:00
उंची ५ फुट ५ इंच
Mechanical Engineer
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 01-06-2020
malijagat24041
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-01-1970 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 31-05-2020
malijagat24040
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-08-1997 वेळ - 08:10
उंची ५ फुट ७ इंच
B.Com.
शेती
पुणे
नोंदणी दिनांक 31-05-2020
malijagat24039
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-05-1992 वेळ - 14:05
उंची ५ फुट ३ इंच
BCA B.Ed
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 27-05-2020
malijagat24032
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-07-1993 वेळ - 12:11
उंची ५ फुट ५ इंच
D.M.E.
खाजगी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 26-05-2020
malijagat24030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-05-1989 वेळ - 03:30
उंची ५ फुट ११ इंच
BE ENTC
सरकारी नोकरी
चंद्रपूर
नोंदणी दिनांक 26-05-2020
malijagat24029
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1988 वेळ - 11:00
उंची ५ फुट ६ इंच
HSC, Share Market
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 25-05-2020
malijagat24028
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-05-1993 वेळ - 05:20
उंची ५ फुट ७ इंच
D.M.E.
खाजगी नोकरी
सातारा

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy