प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 914 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 28-07-2020
malijagat24085
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-07-1994 वेळ - 10:16
उंची ५ फुट १० इंच
Bcom
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 27-07-2020
malijagat24084
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-10-1986 वेळ - 02:15
उंची ५ फुट ५ इंच
M.A.
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 26-07-2020
malijagat24083
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-04-1992 वेळ - 11:00
उंची ५ फुट ९ इंच
M.Sc. Analytical Chemistry
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-07-2020
malijagat24082
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-07-1987 वेळ - 18:40
उंची ६ फुट
BFA(Bachelor of Fine Arts)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-07-2020
malijagat24081
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-11-1991 वेळ - 14:15
उंची ५ फुट ६ इंच
HSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 25-07-2020
malijagat24080
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-04-1990 वेळ - 16:00
उंची ५ फुट ७ इंच
Hotel management
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 24-07-2020
malijagat24079
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-06-1991 वेळ - 05:45
उंची ६ फुट १ इंच
BA
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 21-07-2020
malijagat24076
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-12-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ६ इंच
SSC
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-07-2020
malijagat24075
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-10-1991 वेळ - 14:13
उंची ५ फुट ११ इंच
MCS
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 19-07-2020
malijagat24074
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-04-1994 वेळ - 07:00
उंची ५ फुट ६ इंच
12 वी
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 19-07-2020
malijagat24073
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-06-1991 वेळ - 04:25
उंची ५ फुट ९ इंच
Master of Commerce
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 17-07-2020
malijagat24071
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-08-1989 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ५ इंच
HSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 14-07-2020
malijagat24068
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-08-1994 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ६ इंच
FY BA
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 13-07-2020
malijagat24067
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-06-1995 वेळ - 06:45
उंची ५ फुट ९ इंच
MBA Finance
खाजगी नोकरी
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 13-07-2020
malijagat24066
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1993 वेळ - 03:50
उंची ५ फुट ४ इंच
B.E
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 12-07-2020
malijagat24065
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-03-1997 वेळ - 02:00
उंची ५ फुट ९ इंच
12th
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 10-07-2020
malijagat24064
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-10-1991 वेळ - 05:40
उंची ५ फुट ७ इंच
B.A. (Eco.), MBA (appear)
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 07-07-2020
malijagat24063
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-02-1993 वेळ - 09:30
उंची ५ फुट २ इंच
SSC
व्यवसाय
नाशिक
नोंदणी दिनांक 06-07-2020
malijagat24062
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-04-1986 वेळ - 01:22
उंची ५ फुट ७ इंच
SSC
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-07-2020
malijagat24061
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-02-1990 वेळ - 05:19
उंची ५ फुट ५ इंच
B.Com
खाजगी नोकरी
सातारा

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy