प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 907 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 23-08-2020
malijagat25008
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-09-1991 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ८ इंच
B.E. Mechanical
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 19-08-2020
malijagat25000
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-06-1989 वेळ - 02:37
उंची ५ फुट ७ इंच
BAMS, MD
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक 18-08-2020
malijagat25005
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-04-1998 वेळ - 07:02
उंची ५ फुट ११ इंच
B.A.
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-08-2020
malijagat25004
प्रथम वर
कासे माळी
जन्मदिनांक 07-06-1988 वेळ - 21:16
उंची ५ फुट ११ इंच
BCA
खाजगी नोकरी
अकोला
नोंदणी दिनांक 16-08-2020
malijagat25003
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-10-1992 वेळ - 02:30
उंची ५ फुट ७ इंच
Civil Engineering
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 15-08-2020
malijagat25002
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-10-1992 वेळ - 20:02
उंची ५ फुट १० इंच
BE MECHANICAL
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 12-08-2020
malijagat24098
प्रथम वर
जिरे माळी
जन्मदिनांक 09-09-1988 वेळ - 06:00
उंची ५ फुट ३ इंच
ITI DIPLOMA
खाजगी नोकरी
यवतमाळ
नोंदणी दिनांक 11-08-2020
malijagat24097
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-09-1997 वेळ - 05:55
उंची ५ फुट ८ इंच
B.Sc., DMLT
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक 10-08-2020
malijagat24094
प्रथम वर
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 12-01-1994 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
व्यवसाय
सांगली
नोंदणी दिनांक 09-08-2020
malijagat24093
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-05-1995 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
HSC
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 08-08-2020
malijagat24092
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-12-1993 वेळ - 07:00
उंची ५ फुट ५ इंच
Electrical Engineer
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 06-08-2020
malijagat24091
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-12-1992 वेळ - 01:30
उंची ५ फुट ७ इंच
BE (E&TC)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 03-08-2020
malijagat24090
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-09-1993 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ८ इंच
B.Sc., B.Ph.Ed.
सरकारी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक 28-07-2020
malijagat24085
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-07-1994 वेळ - 10:16
उंची ५ फुट १० इंच
Bcom
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 27-07-2020
malijagat24084
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-10-1986 वेळ - 02:15
उंची ५ फुट ५ इंच
M.A.
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 26-07-2020
malijagat24083
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-04-1992 वेळ - 11:00
उंची ५ फुट ९ इंच
M.Sc. Analytical Chemistry
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-07-2020
malijagat24082
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-07-1987 वेळ - 18:40
उंची ६ फुट
BFA(Bachelor of Fine Arts)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-07-2020
malijagat24081
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-11-1991 वेळ - 14:15
उंची ५ फुट ६ इंच
HSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 25-07-2020
malijagat24080
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-04-1990 वेळ - 16:00
उंची ५ फुट ७ इंच
Hotel management
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 24-07-2020
malijagat24079
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-06-1991 वेळ - 05:45
उंची ६ फुट १ इंच
BA
खाजगी नोकरी
नाशिक

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy