प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 565 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
19-11-2019
malijagat22061
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-08-1993 वेळ - 12:15
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
12th, ITI
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
02-11-2019
malijagat22049
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-08-1993 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Computer Engineer
व्यवसाय
बारावी/ग्रॅज्युएट
बीड
नोंदणी दिनांक
31-10-2019
malijagat22047
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-02-1991 वेळ - 03:04
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
MBA
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
27-10-2019
malijagat22045
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्मदिनांक 07-06-1986 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M.com GDCA
खाजगी नोकरी
Looks Sweet and simple
चंद्रपूर
नोंदणी दिनांक
26-10-2019
malijagat22044
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-03-1991 वेळ - 07:55
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
M.D. (Medicine)
व्यवसाय
MBBS, BAMS, GYNAC
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
25-10-2019
malijagat22043
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-12-1989 वेळ - 19:45
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
BSc (Agri) Agri, MBA
खाजगी नोकरी
सुंदर, सुशिक्षित
पुणे
नोंदणी दिनांक
12-10-2019
malijagat22038
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-06-1988 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
MBA
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-10-2019
malijagat22036
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-02-1995 वेळ - 07:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
10 वी
खाजगी नोकरी
का ही नको
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
08-10-2019
malijagat22032
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
जिरे माळी
जन्मदिनांक 30-05-1991 वेळ - 10:10
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
BA
शेती
-
जालना
नोंदणी दिनांक
07-10-2019
malijagat22031
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-06-1993 वेळ - 05:12
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.E. (E&TC)
खाजगी नोकरी
नोकरीत असल्‍यास प्राधान्‍य
पुणे
नोंदणी दिनांक
04-10-2019
malijagat22030
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-08-1996 वेळ - 03:30
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.E.Civil
खाजगी नोकरी
No
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
02-10-2019
malijagat22028
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1992 वेळ - 06:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
बी ए
शेती
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
02-10-2019
malijagat22027
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-08-1990 वेळ - 04:30
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
M.Com
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
01-10-2019
malijagat22026
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-10-1991 वेळ - 15:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी
-
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
30-09-2019
malijagat22035
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-04-1989 वेळ - 15:15
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
M.Sc Electronic Science
खाजगी नोकरी
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
29-09-2019
malijagat22034
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-12-1991 वेळ - 08:45
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
१२ वी
व्यवसाय
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
27-09-2019
malijagat22025
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-09-1984 वेळ - 11:10
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
graduate
खाजगी नोकरी
-
बीड
नोंदणी दिनांक
23-09-2019
malijagat22024
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-01-1995 वेळ - 09:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
९ वी
व्यवसाय
मनमिळावू, सुस्‍वभावी
जळगांव
नोंदणी दिनांक
21-09-2019
malijagat22033
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-07-1987 वेळ - 01:05
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Diploma Mechanical
खाजगी नोकरी
-
ठाणे
नोंदणी दिनांक
15-09-2019
malijagat22020
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-10-1986 वेळ - 02:15
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
B.Sc. Agriculture
खाजगी नोकरी
मनमिळावू, सुस्‍वभावी
अहमदनगर