प्रथम वर यादी

Malijagat.Com वर 529 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
01-03-2016
malijagat2150
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-01-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.E. (Computer)
खाजगी नोकरी / Private Service
सुंदर, गोरी, उंच, बँकींग, आय.टी. पुणे
पुणे
नोंदणी दिनांक
02-03-2016
malijagat2152
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-11-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
D.E&T., B.A.,M.A.(App)
व्यवसाय / Business
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
27-03-2016
malijagat2165
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-02-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 10 इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
12 वी पास, सावळा रंग, उंची किमान 5 फुट
सातारा
नोंदणी दिनांक
27-03-2016
malijagat2166
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-02-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
M.A.,B.Ed.
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
28-03-2016
malijagat2167
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 07-04-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
Dip. in A/C
खाजगी नोकरी / Private Service
शाकाहारी, लिंगायत माळी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
06-04-2016
malijagat2179
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-08-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
Diploma in Agriculture
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
लातूर
नोंदणी दिनांक
08-04-2016
malijgat2180
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
समजून घेणारी अनुरूप
मुंबई
नोंदणी दिनांक
10-04-2016
malijagat2181
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
ITI -IT&ESM
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
11-04-2016
malijagat2182
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-07-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
M.A, B.A, D.Ed
सरकारी नोकरी / Govt. Service
नोकरी करणारी अनुरूप
सांगली
नोंदणी दिनांक
17-04-2016
malijagat2184
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-11-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 11 इंच
पदवी तपशील
BHMS, PGDEMS
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
धुळे
नोंदणी दिनांक
19-04-2016
malijagat2185
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-03-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
12 वी कॉमर्स, ITI Electrical
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-05-2016
malijagat2187
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 19-02-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
S.Y.B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
किमान 12 वी, मनमिळावू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-06-2016
malijagat2194
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-08-1990 वेळ - 05:30
उंची
6 फुट 2 इंच
पदवी तपशील
S.S.C.
व्यवसाय / Business
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
30-06-2016
malijagat2197
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-11-1987 वेळ - 05:30
उंची
172 सें.मी.
पदवी तपशील
B.A.
शिक्षण चालू / Taking Education
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
18-07-2016
malijagat2198
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-02-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
ITI (Motor Mechanic)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
12 pass or graduate
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
06-09-2016
malijagat21111
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-06-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
D.Pharm., LLB (Persuing)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
बेसिक मॅनेजमेंट स्‍कि‍ल विथ मॉडर्न अॅप्रोच, फार्मासिस्‍ट
ठाणे
नोंदणी दिनांक
20-10-2016
malijagat21116
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
Diploma Electrical Engineering
खाजगी नोकरी / Private Service
Hsc ,Degree,Farmacy,Ded,FyBa
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
27-10-2016
malijagat21117
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-01-1990 वेळ - 05:30
उंची
5.6"
पदवी तपशील
S.S.C.
व्यवसाय / Business
अनुरुप
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
02-11-2016
malijagat21122
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-06-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Agri
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
08-11-2016
malijagat21123
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-12-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 10 इंच
पदवी तपशील
B.C.A., M.C.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
Engineer, MBA, MCA, अनुरूप
सोलापूर