प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 788 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 23-09-2020
malijagat25046
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-09-1996 वेळ - 12:31
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-09-2020
malijagat25045
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-05-1996 वेळ - 22:45
उंची ५ फुट ६ इंच
B.Tech Civil
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijgat25044
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-02-1991 वेळ - 12:30
उंची ५ फुट ६ इंच
Mechanical engineer
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijagat25043
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-05-1993 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijagat25042
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-02-1995 वेळ - 12:03
उंची ५ फुट ९ इंच
B.Sc
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijagat25041
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-05-1993 वेळ - 06:45
उंची ५ फुट ४ इंच
B.Sc.
व्यवसाय
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25040
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-12-1992 वेळ - 16:15
उंची ५ फुट १० इंच
BE Electronics
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25039
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-02-1988 वेळ - 11:45
उंची ५ फुट २ इंच
SSC
शेती
धुळे
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25038
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-07-1993 वेळ - 11:06
उंची ५ फुट ८ इंच
M.Sc.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25036
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1995 वेळ - 04:05
उंची ५ फुट ६ इंच
M.Com
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25034
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-01-1990 वेळ - 08:35
उंची ५ फुट ८ इंच
M.Com, GDCA
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25033
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-07-1994 वेळ - 02:20
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25032
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-04-1991 वेळ - 04:15
उंची ५ फुट ७ इंच
B.com , Dip. in Hotel Management
व्यवसाय
ठाणे
नोंदणी दिनांक 18-09-2020
malijagat25031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-07-1987 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
B a ded
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-09-2020
malijagat25030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-10-1992 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट १० इंच
B.E. Computer
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-09-2020
malijagat25029
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-01-1994 वेळ - 18:20
उंची ५ फुट ५ इंच
MSC Biotechnology
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 14-09-2020
malijagat25028
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-12-1993 वेळ - 23:30
उंची ५ फुट ११ इंच
F.Y.
खाजगी नोकरी
धुळे
नोंदणी दिनांक 14-09-2020
malijagat25027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-01-1983 वेळ - 03:15
उंची ५ फुट ६ इंच
MA.,Set.,Phd
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 13-09-2020
malijagat25024
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1993 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट १० इंच
B.E. (Mech) PGD ERP (SAP)
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 12-09-2020
malijagat25023
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-09-1990 वेळ - 17:21
उंची ५ फुट ४ इंच
BCA
खाजगी नोकरी
पुणे