प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 693 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
26-05-2020
malijagat24029
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1988 वेळ - 11:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
HSC AND SHARE MARKET COURSE
खाजगी नोकरी
NO EXPECTATION
ठाणे
नोंदणी दिनांक
25-05-2020
malijagat24027
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-06-1990 वेळ - 15:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Agri.
व्यवसाय
अहमदनगर
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
03-05-2020
malijagat24021
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-05-1991 वेळ - 02:35
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
B.E Electrical
व्यवसाय
सुसंस्कृत, सुस्वभावी
पुणे
नोंदणी दिनांक
30-04-2020
malijagat24020
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-04-1988 वेळ - 03:20
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.A.B.Ed.
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
22-04-2020
malijagat24015
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-08-1986 वेळ - 05:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
M. Sc. B. Ed
सरकारी नोकरी
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
22-04-2020
malijagat24014
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 06-06-1995 वेळ - 11:05
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Bsc.
व्यवसाय
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
09-04-2020
malijagat24007
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-05-1996 वेळ - 04:00
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
बी.कॉम
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
27-03-2020
malijagat24003
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-03-1981 वेळ - 02:30
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
१२ वी ITI
खाजगी नोकरी
विनाअपत्‍य व‍िधवा चालेल
पुणे
नोंदणी दिनांक
22-03-2020
malijagat24001
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-09-1988 वेळ - 01:58
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Mcom
खाजगी नोकरी
Ready to do service after merriage
पुणे
नोंदणी दिनांक
17-03-2020
malijagat23097
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-01-1992 वेळ - 06:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BE civil
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-03-2020
malijagat23096
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 14-11-1991 वेळ - 04:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
BE Mechanical
खाजगी नोकरी
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
16-03-2020
malijagat23095
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-08-1993 वेळ - 01:01
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Company
खाजगी नोकरी
-
परभणी
नोंदणी दिनांक
15-03-2020
malijagat23094
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-04-1990 वेळ - 05:46
उंची
६ फुट २ इंच
पदवी तपशील
B,COM
खाजगी नोकरी
-
मुंबई
नोंदणी दिनांक
12-03-2020
malijagat23092
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-10-1993 वेळ - 16:20
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.E. IT
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
12-03-2020
malijagat23091
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-10-1993 वेळ - 16:02
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.E. IT
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-03-2020
malijagat23089
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-10-1994 वेळ - 09:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
M.com
व्यवसाय
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-03-2020
malijagat23088
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-04-1989 वेळ - 12:15
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
ITI
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
06-03-2020
malijagat23086
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-02-1991 वेळ - 10:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
ITI
खाजगी नोकरी
अनूरप
उस्मनाबाद
नोंदणी दिनांक
05-03-2020
malijagat23085
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-12-1990 वेळ - 10:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Bsc agriculture
खाजगी नोकरी
NA
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
05-03-2020
malijagat23084
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1990 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.A Ded
खाजगी नोकरी
-
नाशिक