प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 899 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 10-09-2021
malijagat27052
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-11-1994 वेळ - 23:55
उंची ५ फुट ५ इंच
B. E. MECHANICAL
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 03-09-2021
malijagat27051
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1989 वेळ - 16:45
उंची ५ फुट ६ इंच
MBA
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 31-08-2021
malijagat27049
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-08-1992 वेळ - 04:45
उंची ५ फुट ७ इंच
Bsc
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 30-08-2021
malijagat27047
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-07-1995 वेळ - 10:30
उंची ५ फुट १० इंच
B.E. Mechanical
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 29-08-2021
malijagat27046
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-06-1988 वेळ - 00:30
उंची ५ फुट ९ इंच
B SC Physics
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-08-2021
malijagat27045
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-10-1991 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ८ इंच
E&TC
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 23-08-2021
malijagat27043
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-08-1992 वेळ - 23:30
उंची ५ फुट ६ इंच
12th
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 17-08-2021
malijagat27042
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-09-1995 वेळ - 01:05
उंची ५ फुट ७ इंच
M.Com.
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 17-08-2021
malijagat27041
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-08-1993 वेळ - 10:00
उंची ५ फुट ५ इंच
B.E.Mech.
खाजगी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक 10-08-2021
malijagat27039
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-12-1993 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ६ इंच
12th ITI
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-08-2021
malijagat27038
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-01-1989 वेळ - 07:50
उंची ४ फुट ११ इंच
B.A.
शेती
सातारा
नोंदणी दिनांक 10-08-2021
malijagat27037
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-04-1985 वेळ - 11:24
उंची ५ फुट ६ इंच
SSC
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-08-2021
malijagat27036
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-04-1995 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
B.A., B.Ed.
शेती
बीड
नोंदणी दिनांक 31-07-2021
malijagat27035
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-07-1993 वेळ - 07:45
उंची ५ फुट ७ इंच
12th Art
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-07-2021
malijagat27032
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-02-1997 वेळ - 06:20
उंची ५ फुट ८ इंच
B.Tech., MBA Mar.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-07-2021
malijagat27031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-04-1993 वेळ - 20:15
उंची ५ फुट ७ इंच
B.Sc. Chem.
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 22-07-2021
malijagat27030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-09-1992 वेळ - 07:45
उंची ५ फुट ८ इंच
B.A.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-07-2021
malijagat27027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-07-1993 वेळ - 09:02
उंची ६ फुट
Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 18-07-2021
malijagat27025
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-11-1989 वेळ - 22:00
उंची ५ फुट ७ इंच
Civil Engineer
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-07-2021
malijagat27023
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-03-1995 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
M.Sc
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद

Powered By Manasi Infotech and BPO Services | Privacy Policy