प्रथम वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 605 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
27-01-2020
malijagat23036
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-12-1989 वेळ - 10:12
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.A.,D.Ed.
सरकारी नोकरी
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
22-01-2020
malijagat23031
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-01-1993 वेळ - 11:50
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
व्यवसाय
व्यवसाय
मुलगी संसारिक असली पाहिजे
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
16-01-2020
malijagat23030
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-05-1984 वेळ - 20:50
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
BE Civil
खाजगी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
14-01-2020
malijagat23028
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-05-1987 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M. A. B. Ed.
सरकारी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
04-01-2020
malijagat23020
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-09-1990 वेळ - 05:53
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Bachelor of Commerce
खाजगी नोकरी
नौकरी अनुरोप
ठाणे
नोंदणी दिनांक
03-01-2020
malijagat23019
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-05-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Diploma in electrical engineering
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
03-01-2020
malijagat23018
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-02-1988 वेळ - 00:00
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
MDS (Endodontist)
खाजगी नोकरी
-
लातूर
नोंदणी दिनांक
30-12-2019
malijagat23016
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-09-1989 वेळ - 01:45
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
HSC Automobile
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
30-12-2019
malijagat23014
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-10-1989 वेळ - 08:15
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
28-12-2019
malijagat23013
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-12-1991 वेळ - 18:51
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
BE (I.T.)
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
27-12-2019
malijagat23012
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-11-1995 वेळ - 07:30
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
12th
खाजगी नोकरी
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
27-12-2019
malijagat23010
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1985 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
12 वी
व्यवसाय
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
26-12-2019
malijagat23009
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-05-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
SY
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
19-12-2019
malijagat23004
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-07-1989 वेळ - 20:47
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.A. ITI
खाजगी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
19-12-2019
malijagat23003
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-05-1991 वेळ - 03:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
१२ वी Electronic Technical Course
खाजगी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
17-12-2019
malijagat23007
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-08-1993 वेळ - 11:45
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
सिव्हिल डीप्लोमा
व्यवसाय
सुसंकृत, मनमिळाऊ
पुणे
नोंदणी दिनांक
17-12-2019
malijagat23002
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-09-1991 वेळ - 05:38
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
BCA
खाजगी नोकरी
Good chief
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-12-2019
malijagat23001
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-11-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
12 वी
खाजगी नोकरी
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
16-12-2019
malijagat22099
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-07-1987 वेळ - 18:40
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
commercial art
खाजगी नोकरी
no
पुणे
नोंदणी दिनांक
15-12-2019
malijagat22097
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 18-10-1995 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Government contractor in civil
व्यवसाय
-
नाशिक