प्रथम वधू यादी

Malijagat.Com मध्ये 144 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 28-01-2020
malijagat23041
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1992 वेळ - 04:45
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Tech. (Bio Tech)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-01-2020
malijagat23039
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-10-1993 वेळ - 18:55
उंची ५ फुट २ इंच
MBBS, M.D.(Pathalogy)1st Yr.
शिक्षण चालू
सातारा
नोंदणी दिनांक 24-01-2020
malijagat23034
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-01-1995 वेळ - 06:15
उंची ५ फुट २ इंच
B.B.A.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 13-01-2020
malijagat23027
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-01-1994 वेळ - 12:50
उंची ५ फुट २ इंच
M.Sc. Computer Science
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 27-12-2019
malijagat23011
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-06-1998 वेळ - 12:00
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Sc. Food Science
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 26-12-2019
malijagat23008
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-05-1995 वेळ - 02:30
उंची ५ फुट
MBA(HR)
खाजगी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक 24-12-2019
malijagat23005
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-01-1989 वेळ - 10:20
उंची ५ फुट १ इंच
M.Sc. Molecular Biology
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-12-2019
malijagat22095
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-11-1996 वेळ - 03:42
उंची ५ फुट ३ इंच
B.E. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 02-12-2019
malijagat22078
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-04-1993 वेळ - 22:55
उंची ५ फुट ३ इंच
BFA (Fine Art)
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 22-11-2019
malijagat22065
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-04-1992 वेळ - 00:14
उंची ५ फुट ४ इंच
M.S.
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 21-11-2019
malijagat22064
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-09-1989 वेळ - 14:45
उंची ५ फुट ४ इंच
B.A., D.Ed.
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 03-11-2019
malijagat22050
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-05-1986 वेळ - 20:15
उंची ५ फुट
B.Tech. Aeronautical
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 31-10-2019
malijagat22046
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-11-1994 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
Service
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 11-08-2019
malijagat21994
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-12-1995 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ४ इंच
M.Sc. Math
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-08-2019
malijagat21988
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-09-1996 वेळ - 01:16
उंची ५ फुट २ इंच
B.A.
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 06-08-2019
malijagat21987
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-01-1997 वेळ - 12:22
उंची ५ फुट ३ इंच
BCS, MBA
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-07-2019
malijagat21960
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1999 वेळ - 04:49
उंची ५ फुट ३ इंच
S.Y.B.Com
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-07-2019
malijagat21957
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-03-1992 वेळ - 01:35
उंची ५ फुट ५ इंच
M.D. (Hon.) English Medium
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 09-07-2019
malijagat21956
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-07-1993 वेळ - 10:35
उंची ५ फुट ७ इंच
M.Sc. Agriculture
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-07-2019
malijagat21952
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-11-1993 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ४ इंच
Bsc.Agriculture
सध्या घरी
सोलापूर