प्रथम वधू यादी

Malijagat.Com मध्ये 161 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25035
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-04-1992 वेळ - 18:15
उंची ५ फुट १ इंच
B.A. Eng.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 10-09-2020
malijagat25021
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-06-1994 वेळ - 02:15
उंची ४ फुट ११ इंच
M.Sc.(Biochemistry),सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ,पुणे.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-09-2020
malijagat25020
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-05-1993 वेळ - 03:55
उंची ५ फुट ३ इंच
M.com
खाजगी नोकरी
अकोला
नोंदणी दिनांक 21-08-2020
malijagat25007
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-02-1994 वेळ - 13:37
उंची ५ फुट ४ इंच
software engg.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 20-08-2020
malijagat25001
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-04-1991 वेळ - 01:30
उंची ५ फुट ४ इंच
B. C. A. and MA (English)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 13-08-2020
malijagat25006
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-09-1993 वेळ - 07:31
उंची ५ फुट ३ इंच
BSC
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 13-08-2020
malijagat24099
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-05-1997 वेळ - 02:20
उंची ५ फुट ४ इंच
B.E. Mechanical
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-08-2020
malijagat24096
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-04-1990 वेळ - 02:45
उंची ५ फुट ३ इंच
B.com.,MSW
सध्या घरी
वाशिम
नोंदणी दिनांक 29-07-2020
malijagat24087
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-09-1995 वेळ - 05:23
उंची ५ फुट ४ इंच
BSC (CBZ)
शिक्षण चालू
नागपूर
नोंदणी दिनांक 22-07-2020
malijagat24078
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-09-1992 वेळ - 05:55
उंची ५ फुट ४ इंच
BCA
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 15-07-2020
malijagat24069
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-01-2000 वेळ - 12:00
उंची ५ फुट ४ इंच
D.Pharm.
सध्या घरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 13-07-2020
malijagat24066
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1993 वेळ - 03:50
उंची ५ फुट ४ इंच
B.E
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 17-06-2020
malijagat24047
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-08-2000 वेळ - 20:45
उंची ५ फुट ५ इंच
S.Y.B.Sc.
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-06-2020
malijagat24044
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-08-1995 वेळ - 10:40
उंची ५ फुट ४ इंच
MA (ECONOMICS)
सरकारी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 30-05-2020
malijagat24035
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-07-1996 वेळ - 04:45
उंची ५ फुट ३ इंच
B.E.Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 28-05-2020
malijagat24034
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-08-1997 वेळ - 21:20
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Com
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 08-05-2020
malijagat24023
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-05-1997 वेळ - 06:05
उंची ५ फुट ३ इंच
B.C.S.
शिक्षण चालू
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 25-04-2020
malijagat24017
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-07-1989 वेळ - 10:15
उंची ५ फुट २ इंच
MA Home Science
खाजगी नोकरी
गडचिरोली
नोंदणी दिनांक 08-04-2020
malijagat24006
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-08-1996 वेळ - 02:05
उंची ५ फुट २ इंच
M.Sc. Computer
सध्या घरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 27-03-2020
malijagat24004
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1997 वेळ - 06:30
उंची ५ फुट ४ इंच
BE computer
खाजगी नोकरी
जळगांव