प्रथम वधू यादी

Malijagat.Com मध्ये 175 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 16-06-2021
malijagat27016
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-05-1997 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ३ इंच
C.A. (Chartered Accountant)
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-06-2021
malijagat27015
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-12-1996 वेळ - 18:30
उंची ५ फुट ३ इंच
B,Com MBA
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-05-2021
malijagat27004
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-10-1995 वेळ - 10:04
उंची ५ फुट ४ इंच
B.A.M.S., PGEDMS
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 18-03-2021
malijagat26080
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1994 वेळ - 11:05
उंची ५ फुट
B.A. Geography
शिक्षण चालू
सातारा
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26064
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 17-04-1999 वेळ - 09:00
उंची ५ फुट ३ इंच
B.E. ETC
खाजगी नोकरी
नागपूर
नोंदणी दिनांक 16-02-2021
malijagat26057
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-11-1991 वेळ - 13:30
उंची ५ फुट २ इंच
MCS
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-02-2021
malijagat26056
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-11-1997 वेळ - 00:45
उंची ५ फुट २ इंच
M.Com.
सध्या घरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 14-02-2021
malijagat26055
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-02-1997 वेळ - 08:11
उंची ५ फुट ६ इंच
B.Tech. Mech
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 03-02-2021
malijagat26047
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-10-1997 वेळ - 12:25
उंची ५ फुट ३ इंच
B.A.M.S.
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-02-2021
malijagat26046
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-01-1995 वेळ - 10:23
उंची ५ फुट ३ इंच
M.E. Computer
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26032
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-10-1994 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
M.Sc.(Bot)
सध्या घरी
बीड
नोंदणी दिनांक 03-01-2021
malijagat26015
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-03-1995 वेळ - 13:17
उंची ५ फुट ४ इंच
B.E. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-12-2020
malijagat25099
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 16-12-1998 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
बीए
सध्या घरी
अकोला
नोंदणी दिनांक 08-12-2020
malijagat25096
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-05-1996 वेळ - 04:10
उंची ५ फुट २ इंच
B.E EXTC
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 12-11-2020
malijagat25080
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-08-1997 वेळ - 04:40
उंची ५ फुट २ इंच
Mcom
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-10-2020
malijagat25062
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-12-1997 वेळ - 06:55
उंची ५ फुट ३ इंच
B.C.A.
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-10-2020
malijagat25061
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-05-1997 वेळ - 11:16
उंची ५ फुट ६ इंच
B.C.S.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-10-2020
malijagat25057
प्रथम वधू
काच माळी
जन्मदिनांक 02-08-1996 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
M.E. COMPUTER
सध्या घरी
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 29-09-2020
malijagat25050
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-11-2000 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट
S.Y.B.A. Hindi
शिक्षण चालू
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-09-2020
malijagat25049
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-05-1993 वेळ - 05:45
उंची ५ फुट २ इंच
MBBS
शिक्षण चालू
अहमदनगर