प्रथम वधू यादी

Malijagat.Com मध्ये 137 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 19-11-2019
malijagat22060
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-10-1991 वेळ - 05:40
उंची ५ फुट २ इंच
B.A., DTED
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-11-2019
malijagat22050
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-05-1986 वेळ - 20:15
उंची ५ फुट
B.Tech. Aeronautical
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 31-10-2019
malijagat22046
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-11-1994 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
Service
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 11-08-2019
malijagat21994
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-12-1995 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ४ इंच
M.Sc. Math
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-08-2019
malijagat21988
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-09-1996 वेळ - 01:16
उंची ५ फुट २ इंच
B.A.
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 06-08-2019
malijagat21987
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-01-1997 वेळ - 12:22
उंची ५ फुट ३ इंच
BCS, MBA
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-07-2019
malijagat21960
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1999 वेळ - 04:49
उंची ५ फुट ३ इंच
S.Y.B.Com
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-07-2019
malijagat21957
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-03-1992 वेळ - 01:35
उंची ५ फुट ५ इंच
M.D. (Hon.) English Medium
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 09-07-2019
malijagat21956
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-07-1993 वेळ - 10:35
उंची ५ फुट ७ इंच
M.Sc. Agriculture
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-07-2019
malijagat21952
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-11-1993 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ४ इंच
Bsc.Agriculture
सध्या घरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 28-06-2019
malijagat21941
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-10-1992 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट १ इंच
BA Arts and Fashion Designing
सध्या घरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 09-06-2019
malijagat21920
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-09-1991 वेळ - 05:15
उंची ५ फुट ३ इंच
B. Com
सध्या घरी
नागपूर
नोंदणी दिनांक 06-06-2019
malijagat21914
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-10-1995 वेळ - 03:15
उंची ५ फुट
M.Com., GDCA
सध्या घरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 06-06-2019
malijagat21913
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-09-1995 वेळ - 23:55
उंची ५ फुट ४ इंच
B.Pharm, MBA Pursuing
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 06-06-2019
malijagat21912
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-01-1991 वेळ - 01:25
उंची ५ फुट ५ इंच
B.E. Computer
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-06-2019
malijagat21911
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-01-1994 वेळ - 12:25
उंची ५ फुट ९ इंच
आर्किटेक्‍ट (UK)
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-06-2019
malijagat21908
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-06-1999 वेळ - 21:35
उंची ५ फुट ५ इंच
Diploma in Instrumentation
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-06-2019
malijagat21905
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-09-1992 वेळ - 18:40
उंची ५ फुट ३ इंच
MCS
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 21-05-2019
malijagat21889
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 15-09-1992 वेळ - 10:15
उंची ५ फुट २ इंच
BE (IT)
खाजगी नोकरी
नागपूर
नोंदणी दिनांक 19-05-2019
malijagat21886
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-06-1997 वेळ - 05:45
उंची ५ फुट ६ इंच
D farm
शिक्षण चालू
सोलापूर