घटस्‍फोटीत वर यादी

Malijagat.Com वर 24 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
07-02-2018
malijagat21513
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-02-1989 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
8 vi pas
खाजगी नोकरी
No
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-02-2018
malijagat21522
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-09-1979 वेळ - 22:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
10 th
खाजगी नोकरी
Nothing
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-03-2018
malijagat21549
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1991 वेळ - 10:45
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
Iti
खाजगी नोकरी
Nahit
सातारा
नोंदणी दिनांक
25-03-2018
malijagat21558
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M pharm MBA
व्यवसाय
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
22-04-2018
malijagat21581
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-02-1990 वेळ - 08:45
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
E & TC
खाजगी नोकरी
Basic Knowledge Of Computer / Mobile / Internet, Ready to Stay With Me & My Mom, Beautiful, Loving & caring Nature That's All,,!!
पुणे
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21620
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-06-1989 वेळ - 23:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
१२ वी
व्यवसाय
अनुरूप
सांगली
नोंदणी दिनांक
26-09-2018
malijagat21690
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-01-1990 वेळ - 07:45
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
एम.कॉम
सरकारी नोकरी
मनमिळाऊ,सुसंस्कृत
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
15-10-2018
malijagat21699
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-02-1982 वेळ - 08:45
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
MBA MKT, MPhil
व्यवसाय
-
अकोला
नोंदणी दिनांक
01-01-2019
malijagat21752
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-06-1989 वेळ - 06:06
उंची
४ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
d.t.ed
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
07-01-2019
malijagat21763
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-09-1983 वेळ - 06:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.Sc and D.Pharmacy
सरकारी नोकरी
समजूतदार असावी
पुणे
नोंदणी दिनांक
09-01-2019
malijagat21766
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1988 वेळ - 05:16
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
12 TH
खाजगी नोकरी
NO
जालना
नोंदणी दिनांक
14-01-2019
malijagat21770
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-11-1984 वेळ - 00:05
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
TYBA
सरकारी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
08-03-2019
malijagat21803
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-12-1989 वेळ - 05:40
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
12 वी आय टी आय
खाजगी नोकरी
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
18-03-2019
malijagat21820
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-03-1991 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Ba
खाजगी नोकरी
-
जालना
नोंदणी दिनांक
21-03-2019
malijagat21825
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-10-1988 वेळ - 03:04
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
I T I KHAMGAON
सरकारी नोकरी
No
बुलढाना
नोंदणी दिनांक
24-03-2019
malijagat21828
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-01-1976 वेळ - 09:05
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Diploma in Electrical Engineer
सरकारी नोकरी
-
मुंबई
नोंदणी दिनांक
31-03-2019
malijagat21837
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-04-1987 वेळ - 10:10
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
बारावी पास
शेती
उत्तम गृहिणी​
नाशिक
नोंदणी दिनांक
02-05-2019
malijagat21867
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-05-1986 वेळ - 09:05
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.Sc.
सरकारी नोकरी
-
जळगांव
नोंदणी दिनांक
16-05-2019
malijagat21883
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-09-1983 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Bcom
व्यवसाय
-
अकोला
नोंदणी दिनांक
16-05-2019
malijagat21884
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-08-1990 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.C.A.
सरकारी नोकरी
माझी परिस्थिती गरीब असल्यामुळे परिस्थिती सांभाळून घेणारी पाहिजेत
वाशिम