घटस्‍फोटीत वर यादी

Malijagat.Com मध्ये 53 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 17-03-2021
malijagat26078
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-04-1989 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ११ इंच
Engineer Diploma
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 20-12-2020
malijagat26007
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-12-1979 वेळ - 18:30
उंची ५ फुट ९ इंच
बी. कॉम.
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 19-11-2020
malijagat25082
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-09-1991 वेळ - 12:30
उंची ५ फुट ७ इंच
दहावी
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-10-2020
malijagat25055
घटस्फोटीत वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-09-1994 वेळ - 01:06
उंची ५ फुट २ इंच
10 pass
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25037
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-08-1994 वेळ - 06:30
उंची ५ फुट ४ इंच
12 th
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 14-09-2020
malijagat25025
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-08-1975 वेळ - 07:30
उंची ६ फुट ५ इंच
Graduate
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-08-2020
malijagat24095
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-08-1988 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ११ इंच
BE Computer With MBA IT
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 01-08-2020
malijagat24089
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1983 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ८ इंच
BA
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 21-07-2020
malijagat24077
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-02-1991 वेळ - 11:00
उंची ५ फुट ६ इंच
बारावी पास
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 07-06-2020
malijagat24042
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-03-1988 वेळ - 08:45
उंची ५ फुट ११ इंच
BE IT
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक 27-05-2020
malijagat24033
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-04-1987 वेळ - 06:48
उंची ५ फुट ४ इंच
M.A. D.Ed.
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 26-05-2020
malijagat24031
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-05-1990 वेळ - 13:23
उंची ५ फुट ६ इंच
Computer science
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 28-04-2020
malijagat24019
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1990 वेळ - 07:00
उंची ५ फुट ६ इंच
SSC
सरकारी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 15-04-2020
malijagat24012
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-09-1984 वेळ - 03:45
उंची ५ फुट २ इंच
BA
शेती
सातारा
नोंदणी दिनांक 14-03-2020
malijagat23093
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-07-1989 वेळ - 16:30
उंची ४ फुट
B.A.
सरकारी नोकरी
नंदुरबार
नोंदणी दिनांक 12-03-2020
malijagat23090
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-03-1992 वेळ - 07:05
उंची ५ फुट ९ इंच
बी ए व बिल्डरशीप मॅनजमेंट
व्यवसाय
नाशिक
नोंदणी दिनांक 23-02-2020
malijagat23069
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-08-1981 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
12 वि फेल
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 23-02-2020
malijagat23067
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-09-1986 वेळ - 18:40
उंची ५ फुट ४ इंच
Information Technology
व्यवसाय
धुळे
नोंदणी दिनांक 22-01-2020
malijagat23030
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-06-1984 वेळ - 10:30
उंची ५ फुट ३ इंच
डिप्लोमा ऑटोमोबाईल
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-01-2020
malijagat23023
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-04-1990 वेळ - 05:20
उंची ५ फुट ३ इंच
B.A
खाजगी नोकरी
धुळे