घटस्‍फोटीत वधू यादी

Malijagat.Com मध्ये 9 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 06-03-2016
malijagat2160
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-08-1979 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट
D.M.E., D.Ed, B.A., B.Ed
सरकारी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 28-02-2018
malijagat21534
घटस्फोटीत वधू
हळदी माळी
जन्मदिनांक 12-07-1988 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
b pharm MBA
सध्या घरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 06-04-2018
malijagat21570
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-05-1987 वेळ - 00:12
उंची ५ फुट ४ इंच
m. pharm
सरकारी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 27-02-2019
malijagat21796
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-05-1990 वेळ - 07:15
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Pharm.
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 02-04-2019
malijagat21842
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-08-1986 वेळ - 10:20
उंची ५ फुट २ इंच
Arts, Nursing
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 11-09-2019
malijagat22016
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-10-1991 वेळ - 02:40
उंची ५ फुट ३ इंच
BSC Nursing
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 13-11-2019
malijagat22057
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-03-1983 वेळ - 05:41
उंची ५ फुट ४ इंच
MSc,MPhil,MBA
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 03-03-2020
malijagat23081
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-10-1994 वेळ - 09:45
उंची ५ फुट २ इंच
B.Sc., MSW
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 18-07-2020
malijagat24072
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-06-1997 वेळ - 04:27
उंची ५ फुट २ इंच
T.Y.B.COM
सध्या घरी
पुणे