घटस्‍फोटीत वधू यादी

Malijagat.Com मध्ये 7 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
06-03-2016
malijagat2160
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-08-1979 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
D.M.E., D.Ed, B.A., B.Ed
सरकारी नोकरी
अनुरूप, सुस्थितीत, नोकरी किंवा व्यापार
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
28-02-2018
malijagat21534
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 12-07-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
b pharm MBA
सध्या घरी
no addiction
नाशिक
नोंदणी दिनांक
06-04-2018
malijagat21570
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-05-1987 वेळ - 00:12
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
m. pharm
सरकारी नोकरी
-
ठाणे
नोंदणी दिनांक
27-02-2019
malijagat21796
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-05-1990 वेळ - 07:15
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
B.Pharm.
सध्या घरी
उच्‍चशिक्षीत
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
02-04-2019
malijagat21842
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-08-1986 वेळ - 10:20
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
Arts, Nursing
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
03-06-2019
malijagat21904
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-02-1992 वेळ - 21:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
RGNM
सरकारी नोकरी
-
बीड
नोंदणी दिनांक
11-09-2019
malijagat22015
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-10-1991 वेळ - 02:40
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
BSC Nursing
सरकारी नोकरी
निर्व्यसनी,समजदार,घरंदाज,आर्थीक स्थावर,नोकरी किंवा व्यवसाय, आईवडील पाहिजेत.
सातारा