नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1107 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26032
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-10-1994 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
M.Sc.(Bot)
सध्या घरी
बीड
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-10-1990 वेळ - 07:20
उंची ६ फुट ३ इंच
B.E.(Mech)
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-01-2021
malijagat26030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-06-1993 वेळ - 00:00
उंची ६ फुट
M.E.
खाजगी नोकरी
पुणे