नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 585 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
14-01-2019
malijagat21770
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 29-11-1984 वेळ - 00:05
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
TYBA
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-01-2019
malijagat21769
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-07-1991 वेळ - 16:28
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.E.(E&TC)
खाजगी नोकरी
अकोला
नोंदणी दिनांक
13-01-2019
malijagat21768
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-07-1986 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M.Sc. Agri
सरकारी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
11-01-2019
malijagat21767
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-06-1985 वेळ - 09:35
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B.COM
व्यवसाय
ठाणे

नियम व अटी

नाव नोंदणी

प्रिमिअम मेंबरशिप

वधू वर शोधा