नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 594 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
01-09-2018
malijagat21680
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 26-12-1994 वेळ - 06:23
उंची
७ फुट २ इंच
पदवी तपशील
Diploma mech
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक
18-08-2018
malijagat21669
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 26-05-1987 वेळ - 17:18
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
MCM (Commerce)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
13-08-2018
malijagat21665
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 29-12-1990 वेळ - 09:24
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
बी.कॉम
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
23-07-2018
malijagat21657
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-07-1989 वेळ - 20:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
12
व्यवसाय
अहमदनगर