नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 538 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
31-03-2018
malijagat21565
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-10-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
MBBS
शिक्षण चालू
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
30-03-2018
malijagat21564
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-04-1993 वेळ - 13:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.Sc Chemistry
खाजगी नोकरी
मनमिळाऊ, समंजस, कुटुंबाची काळजी घेणारी असावी
पुणे
नोंदणी दिनांक
29-03-2018
malijagat21563
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-07-1988 वेळ - 05:25
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
12
खाजगी नोकरी
Manmilau
धुळे
नोंदणी दिनांक
28-03-2018
malijagat21562
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-07-1989 वेळ - 00:30
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
Biomedical Engineer
खाजगी नोकरी
-
वाशिम
नोंदणी दिनांक
28-03-2018
malijagat21561
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-09-1995 वेळ - 05:42
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
BBA(CA)
शिक्षण चालू
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-03-2018
malijagat21560
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1993 वेळ - 13:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
M.S
सध्या घरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-03-2018
malijagat21559
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-01-1996 वेळ - 02:15
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B.com
शेती
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
25-03-2018
malijagat21558
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M pharm MBA
व्यवसाय
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
23-03-2018
malijagat21557
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-10-1988 वेळ - 02:12
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BA , Diploma Electrical
सरकारी नोकरी
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
22-03-2018
malijagat21556
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-12-1989 वेळ - 05:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B. E. I. T
सध्या घरी
-
धुळे
नोंदणी दिनांक
21-03-2018
malijagat21555
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 28-04-1992 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
MA
शेती
-
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
21-03-2018
malijagat21554
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-11-1991 वेळ - 17:45
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Master in physical education + Master in history appeare
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-03-2018
malijagat21553
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-09-1993 वेळ - 10:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
SYB.com / ITI electrician
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
18-03-2018
malijagat21552
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-06-1992 वेळ - 15:10
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Bsc Agree,Gernalisum
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
17-03-2018
malijagat21551
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-02-1991 वेळ - 12:45
उंची
४ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
MA /MBA
खाजगी नोकरी
No
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
16-03-2018
malijagat21550
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1995 वेळ - 09:15
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
BSC. Chemistry
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-03-2018
malijagat21549
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1991 वेळ - 10:45
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
Iti
खाजगी नोकरी
Nahit
सातारा
नोंदणी दिनांक
15-03-2018
malijagat21548
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1994 वेळ - 01:30
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
BDS
खाजगी नोकरी
BDS, MDS, MBBS,Established BAMS
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
15-03-2018
malijagat21547
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1992 वेळ - 05:35
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.Tech in Civil
व्यवसाय
-
बीड
नोंदणी दिनांक
14-03-2018
malijagat21546
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-11-1913 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
idea telecom
खाजगी नोकरी
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
13-03-2018
malijagat21545
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-06-1995 वेळ - 05:15
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.a
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
12-03-2018
malijagat21544
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-09-1989 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
12th
खाजगी नोकरी
Nahi
नाशिक
नोंदणी दिनांक
10-03-2018
malijagat21543
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-03-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
10 वी
व्यवसाय
Swabhwabi mulgi
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
09-03-2018
malijagat21542
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-10-1986 वेळ - 05:55
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
Master of Computer Management
खाजगी नोकरी
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
07-03-2018
malijagat21541
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-12-1988 वेळ - 07:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.A.(geography)
व्यवसाय
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
06-03-2018
malijagat21539
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-07-1990 वेळ - 11:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.E. Mechanical
खाजगी नोकरी
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
06-03-2018
malijagat21538
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-10-1987 वेळ - 03:15
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.Sc
खाजगी नोकरी
सातारा भागातील असावी
सातारा
नोंदणी दिनांक
05-03-2018
malijagat21537
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्मदिनांक 15-11-1988 वेळ - 14:10
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
B.E. Mech.
खाजगी नोकरी
अनुरूप
बुलढाना
नोंदणी दिनांक
03-03-2018
malijagat21536
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1989 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
Hsc
व्यवसाय
-
बुलढाना
नोंदणी दिनांक
28-02-2018
malijagat21535
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1990 वेळ - 03:45
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
B.Sc (Computer science)
खाजगी नोकरी
-
पुणे

About Malijagat.Com