नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 594 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
02-10-2018
malijagat21695
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-07-1993 वेळ - 10:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Mcom
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
27-09-2018
malijagat21691
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 28-04-1988 वेळ - 21:20
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Automobile engineering
सरकारी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
26-09-2018
malijagat21690
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-01-1990 वेळ - 07:45
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
एम.कॉम
सरकारी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
23-09-2018
malijagat21689
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-02-1994 वेळ - 01:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
12th
व्यवसाय
अहमदनगर