नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 538 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
14-04-2018
malijagat21577
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-05-1991 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.Sc.
व्यवसाय
-
परभणी
नोंदणी दिनांक
14-04-2018
malijagat21576
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-07-1996 वेळ - 01:15
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
FYBsc appear
शिक्षण चालू
Sheti, business, private company job
नाशिक
नोंदणी दिनांक
13-04-2018
malijagat21574
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-07-1987 वेळ - 01:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M.A
व्यवसाय
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
12-04-2018
malijagat21575
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-03-1994 वेळ - 04:10
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.Com
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-04-2018
malijagat21573
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1996 वेळ - 13:40
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Bachelor of pharmacy
शिक्षण चालू
-
जळगांव
नोंदणी दिनांक
11-04-2018
malijagat21572
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-10-1984 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
BA
खाजगी नोकरी
-
हिंगोली
नोंदणी दिनांक
07-04-2018
malijagat21571
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-05-1990 वेळ - 08:38
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
Bachelor of Engineer
खाजगी नोकरी
-
ठाणे
नोंदणी दिनांक
06-04-2018
malijagat21570
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-05-1987 वेळ - 00:12
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
m. pharm
सरकारी नोकरी
-
ठाणे
नोंदणी दिनांक
06-04-2018
malijagat21569
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-12-1987 वेळ - 11:05
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Electronic engineer
खाजगी नोकरी
No
नाशिक
नोंदणी दिनांक
05-04-2018
malijagat21567
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-05-1994 वेळ - 10:01
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
D.M.E.
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
04-04-2018
malijagat21568
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-08-1987 वेळ - 02:20
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
एस.एस.सी.
व्यवसाय
सुस्वभावी, मनमिळाऊ
पुणे
नोंदणी दिनांक
01-04-2018
malijagat21566
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-08-1994 वेळ - 00:00
उंची
६ फुट १ इंच
पदवी तपशील
Mechanical
खाजगी नोकरी
-
धुळे
नोंदणी दिनांक
31-03-2018
malijagat21565
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-10-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
MBBS
शिक्षण चालू
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
30-03-2018
malijagat21564
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-04-1993 वेळ - 13:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.Sc Chemistry
खाजगी नोकरी
मनमिळाऊ, समंजस, कुटुंबाची काळजी घेणारी असावी
पुणे
नोंदणी दिनांक
29-03-2018
malijagat21563
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-07-1988 वेळ - 05:25
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
12
खाजगी नोकरी
Manmilau
धुळे
नोंदणी दिनांक
28-03-2018
malijagat21562
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-07-1989 वेळ - 00:30
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
Biomedical Engineer
खाजगी नोकरी
-
वाशिम
नोंदणी दिनांक
28-03-2018
malijagat21561
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-09-1995 वेळ - 05:42
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
BBA(CA)
शिक्षण चालू
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-03-2018
malijagat21560
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1993 वेळ - 13:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
M.S
सध्या घरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-03-2018
malijagat21559
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-01-1996 वेळ - 02:15
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B.com
शेती
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
25-03-2018
malijagat21558
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M pharm MBA
व्यवसाय
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
23-03-2018
malijagat21557
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-10-1988 वेळ - 02:12
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BA , Diploma Electrical
सरकारी नोकरी
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
22-03-2018
malijagat21556
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-12-1989 वेळ - 05:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B. E. I. T
सध्या घरी
-
धुळे
नोंदणी दिनांक
21-03-2018
malijagat21555
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 28-04-1992 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
MA
शेती
-
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
21-03-2018
malijagat21554
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-11-1991 वेळ - 17:45
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Master in physical education + Master in history appeare
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-03-2018
malijagat21553
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-09-1993 वेळ - 10:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
SYB.com / ITI electrician
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
18-03-2018
malijagat21552
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-06-1992 वेळ - 15:10
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Bsc Agree,Gernalisum
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
17-03-2018
malijagat21551
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-02-1991 वेळ - 12:45
उंची
४ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
MA /MBA
खाजगी नोकरी
No
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
16-03-2018
malijagat21550
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1995 वेळ - 09:15
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
BSC. Chemistry
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-03-2018
malijagat21549
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1991 वेळ - 10:45
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
Iti
खाजगी नोकरी
Nahit
सातारा
नोंदणी दिनांक
15-03-2018
malijagat21548
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1994 वेळ - 01:30
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
BDS
खाजगी नोकरी
BDS, MDS, MBBS,Established BAMS
अहमदनगर

About Malijagat.Com