नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 653 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
08-07-2017
malijagat21277
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 12-09-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
08-07-2017
malijagat21276
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 26-07-1992 वेळ - 05:30
उंची
5.5
पदवी तपशील
B.C.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
08-07-2017
malijagat21275
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-06-1993 वेळ - 05:30
उंची
175cm
पदवी तपशील
B.Sc.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
07-07-2017
malijagat21274
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 26-05-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 10 इंच
पदवी तपशील
Govt. Diploma in Fine arts
खाजगी नोकरी / Private Service
मुंबई