Malijagat.Com has 495 registered members
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 30-01-2016
malijagat2129
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-08-1990 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
B.E. (IT), D.C.T.
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असावा
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2125
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-08-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 2 इंच
B.E.(E&T), DAS
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा इंजिनिअर, पुणे परिसरात स्वत:चे घर
पुणे
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2123
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-11-1988 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 3 इंच
B.A.M.S.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
इतर अपेक्षा डॉक्टर, इंजिनिअर, नोकरी, व्यवसाय
जालना