नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 585 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
13-03-2017
malijagat21176
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-10-1994 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.Com, M.Com (App.)
खाजगी नोकरी / Private Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-03-2017
malijagat21174
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 01-06-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
रायगड
नोंदणी दिनांक
06-03-2017
malijagat21173
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-10-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
B.A. Politics
शेती / Farming
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
06-03-2017
malijagat21172
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 01-11-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
M.A.
व्यवसाय / Business
उस्मनाबाद

नियम व अटी

नाव नोंदणी

प्रिमिअम मेंबरशिप

वधू वर शोधा