नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 538 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
26-05-2018
malijagat21617
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 11-03-1992 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
१२ वी
व्यवसाय
-
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
25-05-2018
malijagat21616
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-06-1992 वेळ - 06:22
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.A. Diploma in Agriculture
खाजगी नोकरी
समजदार असावी
बीड
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21615
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 01-01-1990 वेळ - 20:35
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Diploma Engineer
खाजगी नोकरी
sushishit
सांगली
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21614
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-01-1991 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M.Sc(Pharmaceutical Medicine)
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21613
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-09-1994 वेळ - 08:35
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
12th Aart
खाजगी नोकरी
All raundar
पुणे
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21612
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-07-1987 वेळ - 16:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
१० वी
खाजगी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
06-05-2018
malijagat21598
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-08-1997 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
12 वी
व्यवसाय
Sundr.aarjeysmeynt krnari
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
05-05-2018
malijagat21597
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-09-1989 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
12 th
खाजगी नोकरी
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
03-05-2018
malijagat21596
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-07-1990 वेळ - 13:02
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
BE Electronics And Telecommunication
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
03-05-2018
malijagat21595
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-12-1994 वेळ - 07:35
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
M.Pharm.
सध्या घरी
इंजिनीअर, डॉक्टर
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
02-05-2018
malijagat21594
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-07-1992 वेळ - 01:25
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Naukri
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
01-05-2018
malijagat21593
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-05-1990 वेळ - 03:00
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
B.A.
व्यवसाय
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
30-04-2018
malijagat21591
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-06-1990 वेळ - 03:51
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Masters in Finance
खाजगी नोकरी
-
यवतमाळ
नोंदणी दिनांक
30-04-2018
malijagat21592
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-09-1992 वेळ - 08:25
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
fhotografar& videoshutting
व्यवसाय
premal su sanskrit .
पुणे
नोंदणी दिनांक
30-04-2018
malijagat21590
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-04-1987 वेळ - 12:09
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
H.s.c
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-04-2018
malijagat21587
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-10-1992 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
MCA
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
24-04-2018
malijagat21586
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-06-1991 वेळ - 03:45
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
दहावी
शेती
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
24-04-2018
malijagat21585
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-07-1992 वेळ - 07:30
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
MSW
खाजगी नोकरी
No
जळगांव
नोंदणी दिनांक
23-04-2018
malijagat21582
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-12-1992 वेळ - 06:00
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Bcom
व्यवसाय
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
23-04-2018
malijagat21583
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-12-1996 वेळ - 13:42
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
IInd Yr. B.C.A.Gr. Design
शिक्षण चालू
निर्व्यसनी, मनमिळाऊ, उत्तम व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
22-04-2018
malijagat21581
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-02-1990 वेळ - 08:45
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
E & TC
खाजगी नोकरी
Basic Knowledge Of Computer / Mobile / Internet, Ready to Stay With Me & My Mom, Beautiful, Loving & caring Nature That's All,,!!
पुणे
नोंदणी दिनांक
22-04-2018
malijagat21580
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-03-1986 वेळ - 10:35
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Ph. D
खाजगी नोकरी
-
सांगली
नोंदणी दिनांक
17-04-2018
malijagat21579
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-12-1991 वेळ - 01:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.E.ETC & MBA (IT)
खाजगी नोकरी
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
15-04-2018
malijagat21578
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-09-1990 वेळ - 05:45
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B.E IT
खाजगी नोकरी
Well Educated
पुणे
नोंदणी दिनांक
14-04-2018
malijagat21577
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-05-1991 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.Sc.
व्यवसाय
-
परभणी
नोंदणी दिनांक
14-04-2018
malijagat21576
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-07-1996 वेळ - 01:15
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
FYBsc appear
शिक्षण चालू
Sheti, business, private company job
नाशिक
नोंदणी दिनांक
13-04-2018
malijagat21574
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-07-1987 वेळ - 01:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M.A
व्यवसाय
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
12-04-2018
malijagat21575
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-03-1994 वेळ - 04:10
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.Com
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-04-2018
malijagat21573
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1996 वेळ - 13:40
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Bachelor of pharmacy
शिक्षण चालू
-
जळगांव
नोंदणी दिनांक
11-04-2018
malijagat21572
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-10-1984 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
BA
खाजगी नोकरी
-
हिंगोली

About Malijagat.Com