नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 585 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
16-05-2017
malijagat21208
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 29-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
12 Arts, Diploma in Hotel Management
व्यवसाय / Business
ठाणे
नोंदणी दिनांक
14-05-2017
malijagat21207
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
-
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 26-01-1986 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
Graphics
खाजगी नोकरी / Private Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-05-2017
malijagat21206
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 09-01-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-05-2017
malijagat21205
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 08-07-1994 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
12 वी, S.Y.B.A app
सरकारी नोकरी
पुणे

नियम व अटी

नाव नोंदणी

प्रिमिअम मेंबरशिप

वधू वर शोधा