नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 537 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
07-01-2017
malijagat21144
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-12-1988 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
माकेॅटींग
व्यवसाय
साधारण
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
23-12-2016
malijagat21142
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 17-11-1990 वेळ - 05:30
उंची
165 Cm
पदवी तपशील
S.Y.B.A.
व्यवसाय / Business
12 वी पास, अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
21-12-2016
malijagat21141
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 1 इंच
पदवी तपशील
12th
व्यवसाय / Business
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
20-12-2016
malijagat21140
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-02-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Aggri.
व्यवसाय / Business
सुशिक्षीत कुटुंबातील सुस्थितीत सरकारी किंवा खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक
18-12-2016
malijagat21139
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 14-08-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
S.Y. B.Com
सरकारी नोकरी / Govt. Service
सुशिक्षित, अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
14-12-2016
malijagat21146
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-09-1988 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
M.C.M.
खाजगी नोकरी
सुशिक्षित अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
04-12-2016
malijagat21134
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-10-1984 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.A. (App)
खाजगी नोकरी / Private Service
साधी व चांगली अनुरूप मुलगी
मुंबई
नोंदणी दिनांक
01-12-2016
malijagat21132
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1986 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Agri.
खाजगी नोकरी / Private Service
सुंदर, अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
30-11-2016
malijagat21145
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-02-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
एफ. वाय. बी. कॉम.
व्यवसाय / Business
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
20-11-2016
malijagat21129
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-12-1984 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
S.S.C., Montessori Course
सध्या घरी / At Home
10 वी किंवा 12 वी श्‍ािक्षण, नोकरी किंवा स्‍वत:चा चांगला व्‍यवसाय, थोडी शेती व घर स्‍वत:चे पुणे किंव बाहेरगांव जवळपास
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-11-2016
malijagat21128
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-05-1983 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
10 वी
व्यवसाय / Business
दहावी पास, नाक, डोळे सुंदर
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-11-2016
malijagat21127
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-09-1986 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
MA ( Economics)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
अनुरूप
ठाणे
नोंदणी दिनांक
08-11-2016
malijagat21126
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-10-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
D.M.E., ITI Drafts man
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
08-11-2016
malijagat21125
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1986 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
MCS
खाजगी नोकरी / Private Service
नोकरी, सुसंस्‍कृत, अनुरूप, M.Tech, M.S., B.E.(In any trade should be working in IT)
सातारा
नोंदणी दिनांक
08-11-2016
malijagat21123
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-12-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 10 इंच
पदवी तपशील
B.C.A., M.C.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
Engineer, MBA, MCA, अनुरूप
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
02-11-2016
malijagat21122
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-06-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Agri
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
02-11-2016
malijagat21119
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-01-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
BHMS
सध्या घरी / At Home
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
02-11-2016
malijagat21118
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-08-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
MCA
सध्या घरी / At Home
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
27-10-2016
malijagat21117
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-01-1990 वेळ - 05:30
उंची
5.6"
पदवी तपशील
S.S.C.
व्यवसाय / Business
अनुरुप
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
20-10-2016
malijagat21116
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
Diploma Electrical Engineering
खाजगी नोकरी / Private Service
Hsc ,Degree,Farmacy,Ded,FyBa
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
24-09-2016
malijagat21114
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.D.S.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
M.D., M.S., अनुरूप
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
06-09-2016
malijagat21111
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-06-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
D.Pharm., LLB (Persuing)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
बेसिक मॅनेजमेंट स्‍कि‍ल विथ मॉडर्न अॅप्रोच, फार्मासिस्‍ट
ठाणे
नोंदणी दिनांक
24-08-2016
malijagat21110
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
ME- Pursuing
शिक्षण चालू / Taking Education
Engineer, Govt. Job
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
24-08-2016
malijagat21109
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-01-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 2 इंच
पदवी तपशील
MBA Finance & Hr
खाजगी नोकरी / Private Service
engineer/mba/mca
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
24-08-2016
malijagat21107
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-02-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट इंच
पदवी तपशील
MCS
खाजगी नोकरी / Private Service
BE Mech ,M.Tech, Government Officer
पुणे
नोंदणी दिनांक
22-08-2016
malijagat21106
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-11-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.E.(E&TC)
शिक्षण चालू / Taking Education
इंजिनिअर, सरकारी अथवा खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
21-08-2016
malijagat21105
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-11-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.Com.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
20-08-2016
malijagat21104
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
S.Y. B.A.
व्यवसाय / Business
10 वी 12 वी अनूरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
31-07-2016
malijagat21101
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-02-1994 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.E. (E&TC)
शिक्षण चालू / Taking Education
सरकारी नोकरी, खाजगी नोकरी, अनुरूप, निर्व्‍यसनी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
25-07-2016
malijagat21100
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-04-1984 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.A.M.S. Pune
सरकारी नोकरी / Govt. Service
डॉक्‍टर, इंजिनिअर, शिक्षक अथवा उत्‍तम व्‍यवसाय
नाशिक

About Malijagat.Com