नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 520 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
02-11-2016
malijagat21118
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-08-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
MCA
सध्या घरी / At Home
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
27-10-2016
malijagat21117
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-01-1990 वेळ - 05:30
उंची
5.6"
पदवी तपशील
S.S.C.
व्यवसाय / Business
अनुरुप
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
20-10-2016
malijagat21116
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
Diploma Electrical Engineering
खाजगी नोकरी / Private Service
Hsc ,Degree,Farmacy,Ded,FyBa
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
24-09-2016
malijagat21114
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.D.S.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
M.D., M.S., अनुरूप
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
06-09-2016
malijagat21111
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-06-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
D.Pharm., LLB (Persuing)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
बेसिक मॅनेजमेंट स्‍कि‍ल विथ मॉडर्न अॅप्रोच, फार्मासिस्‍ट
ठाणे
नोंदणी दिनांक
24-08-2016
malijagat21110
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
ME- Pursuing
शिक्षण चालू / Taking Education
Engineer, Govt. Job
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
24-08-2016
malijagat21109
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-01-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 2 इंच
पदवी तपशील
MBA Finance & Hr
खाजगी नोकरी / Private Service
engineer/mba/mca
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
24-08-2016
malijagat21107
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-02-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट इंच
पदवी तपशील
MCS
खाजगी नोकरी / Private Service
BE Mech ,M.Tech, Government Officer
पुणे
नोंदणी दिनांक
22-08-2016
malijagat21106
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-11-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.E.(E&TC)
शिक्षण चालू / Taking Education
इंजिनिअर, सरकारी अथवा खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
21-08-2016
malijagat21105
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-11-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.Com.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
20-08-2016
malijagat21104
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
S.Y. B.A.
व्यवसाय / Business
10 वी 12 वी अनूरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
31-07-2016
malijagat21101
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-02-1994 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.E. (E&TC)
शिक्षण चालू / Taking Education
सरकारी नोकरी, खाजगी नोकरी, अनुरूप, निर्व्‍यसनी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
25-07-2016
malijagat21100
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-04-1984 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.A.M.S. Pune
सरकारी नोकरी / Govt. Service
डॉक्‍टर, इंजिनिअर, शिक्षक अथवा उत्‍तम व्‍यवसाय
नाशिक
नोंदणी दिनांक
18-07-2016
malijagat2198
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-02-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
ITI (Motor Mechanic)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
12 pass or graduate
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
30-06-2016
malijagat2197
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-11-1987 वेळ - 05:30
उंची
172 सें.मी.
पदवी तपशील
B.A.
शिक्षण चालू / Taking Education
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-06-2016
malijagat2195
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-08-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
B.C.S. (Computer Science)
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
मुंबई
नोंदणी दिनांक
13-06-2016
malijagat2194
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-08-1990 वेळ - 05:30
उंची
6 फुट 2 इंच
पदवी तपशील
S.S.C.
व्यवसाय / Business
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-05-2016
malijagat2188
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-11-1987 वेळ - 05:30
उंची
155 सें.मी.
पदवी तपशील
B.C.S. , B.Ed., B.Sc.(App.)
शिक्षण चालू / Taking Education
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-05-2016
malijagat2187
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 19-02-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
S.Y.B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
किमान 12 वी, मनमिळावू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
19-04-2016
malijagat2185
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-03-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
12 वी कॉमर्स, ITI Electrical
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
17-04-2016
malijagat2184
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-11-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 11 इंच
पदवी तपशील
BHMS, PGDEMS
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
धुळे
नोंदणी दिनांक
11-04-2016
malijagat2182
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-07-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
M.A, B.A, D.Ed
सरकारी नोकरी / Govt. Service
नोकरी करणारी अनुरूप
सांगली
नोंदणी दिनांक
10-04-2016
malijagat2181
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
ITI -IT&ESM
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
08-04-2016
malijgat2180
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
समजून घेणारी अनुरूप
मुंबई
नोंदणी दिनांक
06-04-2016
malijagat2179
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-08-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
Diploma in Agriculture
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
लातूर
नोंदणी दिनांक
05-04-2016
malijagat2178
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-12-1986 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
B.H.M.S.
सध्या घरी / At Home
डॉक्टर, इंजिनिअर, व्यावसाईक, सरकारी किंवा खाजगी नोकरी
सांगली
नोंदणी दिनांक
04-04-2016
malijagat2177
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-08-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.E. Computer
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
29-03-2016
malijagat2172
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-05-1994 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M.Com.
सरकारी नोकरी
अनुरूप
परभणी
नोंदणी दिनांक
29-03-2016
malijagat2170
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-01-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
B.E. Computer
सध्या घरी / At Home
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
28-03-2016
malijagat2169
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-01-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.E., M.E.(App) Electronics
शिक्षण चालू / Taking Education
अनुरूप
नाशिक

About Malijagat.Com