Malijagat.Com has 481 registered members
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 29-02-2016
malijagat2148
प्रथम वर
-
जन्मदिनांक 08-07-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
M.A.,B.Ed.,D.Ed.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
इतर अपेक्षा अनुरूप, बी.एड. किंवा डी.एड.
सातारा
नोंदणी दिनांक 29-02-2016
malijagat2147
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1988 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
B.E.(Mech)
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा बी.ई., एम.सी.ए., एम.एस.सी., बी.एस.सी.
सातारा
नोंदणी दिनांक 29-02-2016
malijagat2144
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1991 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 6 इंच
S.S.C.
व्यवसाय / Business
इतर अपेक्षा किमान दहावी किंवा बारावी शिक्षण
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2016
malijagat2141
Divorced
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-05-1996 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 5 इंच
B.Com. (Appear)
शिक्षण चालू / Taking Education
इतर अपेक्षा व्यवसाय किंवा नोकरी, निर्व्यसनी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2016
malijagat2143
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1985 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा 10 वी किंवा 12 वी शिक्षण, मनमिळावू, अनुरूप
सांगली
नोंदणी दिनांक 18-02-2016
malijagat2140
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-12-1988 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
M.Com.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
इतर अपेक्षा पदवीधर, सरकारी किंवा खाजगी नोकरी, पुणे किंवा अहमदनगर स्थित
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-02-2016
malijagat2136
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-06-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 11 इंच
B.Com.
व्यवसाय / Business
इतर अपेक्षा सुशिक्षि‍त, स्मार्ट, लग्नानंतर नोकरी करणारी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 14-02-2016
malijagat2134
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-04-1991 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 5 इंच
M.C.A.
सध्या घरी / At Home
इतर अपेक्षा सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील नोकरी किंवा व्यवसाय, अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-02-2016
malijagat2133
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-06-1986 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 6 इंच
M.Sc.(MicroBio)SET/NET
शिक्षण चालू / Taking Education
इतर अपेक्षा इंजिनिअर, प्राध्यापक, नोकरी, कुठलेही व्यसन नको
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-02-2016
malijagat2132
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-07-1994 वेळ - 05:30
उंची 4 फुट 8 इंच
B.A.(Visharad)
शिक्षण चालू / Taking Education
इतर अपेक्षा संगीत क्षेत्राशी जाणकार असावा, अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक 30-01-2016
malijagat2129
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-08-1990 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
B.E. (IT), D.C.T.
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असावा
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2125
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-08-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 2 इंच
B.E.(E&T), DAS
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा इंजिनिअर, पुणे परिसरात स्वत:चे घर
पुणे