नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 537 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
13-03-2017
malijagat21174
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप, 12 वी पर्यंत शिक्षण असावे
रायगड
नोंदणी दिनांक
06-03-2017
malijagat21173
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-10-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
B.A. Politics
शेती / Farming
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
06-03-2017
malijagat21172
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-11-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
M.A.
व्यवसाय / Business
अनुरूप
उस्मनाबाद
नोंदणी दिनांक
04-03-2017
malijagat21171
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
B.com
शेती / Farming
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
01-03-2017
malijagat21169
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-05-1975 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.Com., D.C.A.
व्यवसाय / Business
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
01-03-2017
malijagat21168
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-03-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 11 इंच
पदवी तपशील
B.com
खाजगी नोकरी / Private Service
No speficic
मुंबई
नोंदणी दिनांक
01-03-2017
malijagat21167
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 14-12-1983 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 11 इंच
पदवी तपशील
12 वी आर्ट आटी
व्यवसाय / Business
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
01-03-2017
malijagat21166
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-11-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B. A. D. ed
खाजगी नोकरी / Private Service
good
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
28-02-2017
malijagat21165
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 22-03-1986 वेळ - 05:30
उंची
5.2"
पदवी तपशील
SSC
खाजगी नोकरी / Private Service
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
27-02-2017
malijagat21164
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-11-1981 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.Pharm MBA (Marketing)
व्यवसाय / Business
Well Educated Understanding
जळगांव
नोंदणी दिनांक
19-02-2017
malijagat21162
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
जिरे माळी
जन्मदिनांक 02-05-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
SSC
शेती / Farming
अनुरूप
बीड
नोंदणी दिनांक
18-02-2017
malijagat21161
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-05-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
Diploma in Instrumentation Engineering
खाजगी नोकरी / Private Service
She will simple smiling ,simple living..
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
15-02-2017
malijagat21160
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-01-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.B.A., M.B.A. (Marketing)
खाजगी नोकरी / Private Service
Graduate
पुणे
नोंदणी दिनांक
14-02-2017
malijagat21159
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-10-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
Diploma in Interior Design
खाजगी नोकरी / Private Service
-
जळगांव
नोंदणी दिनांक
12-02-2017
malijagat21158
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-07-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
B.Com., M.C.A.
सध्या घरी / At Home
उच्‍च शिक्षित, निर्व्‍यसनी, कायमस्‍वरूपी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-02-2017
malijagat21157
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-05-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
PHD
खाजगी नोकरी / Private Service
सुशिक्षित
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
11-02-2017
malijagat21156
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.Sc. B.Ed. (Maths)
खाजगी नोकरी / Private Service
प्रोफेसर, इंजिनिअर, शासकीय नोकरी असल्‍यास प्राधान्‍य
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
08-02-2017
malijagat21154
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 06-10-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
B.E. E&TC, MBA (App.)
खाजगी नोकरी / Private Service
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
08-02-2017
malijagat21152
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 27-11-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
M.Pharm.
सध्या घरी / At Home
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
02-02-2017
malijagat21151
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 05-04-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.E. Electrical
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
धुळे
नोंदणी दिनांक
30-01-2017
malijagat21150
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 05-11-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
M.A.
व्यवसाय / Business
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
27-01-2017
malijagat21149
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-09-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.A. / ITI Electrical
खाजगी नोकरी / Private Service
B.com.Bsc.BA./12th
पुणे
नोंदणी दिनांक
14-01-2017
malijagat21148
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 25-12-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
SYBA
खाजगी नोकरी / Private Service
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
13-01-2017
malijagat21147
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-09-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
BSW,MSW
खाजगी नोकरी / Private Service
नोकरी
बुलढाना
नोंदणी दिनांक
07-01-2017
malijagat21144
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-12-1988 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
माकेॅटींग
व्यवसाय
साधारण
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
23-12-2016
malijagat21142
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 17-11-1990 वेळ - 05:30
उंची
165 Cm
पदवी तपशील
S.Y.B.A.
व्यवसाय / Business
12 वी पास, अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
21-12-2016
malijagat21141
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 1 इंच
पदवी तपशील
12th
व्यवसाय / Business
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
20-12-2016
malijagat21140
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-02-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Aggri.
व्यवसाय / Business
सुशिक्षीत कुटुंबातील सुस्थितीत सरकारी किंवा खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक
18-12-2016
malijagat21139
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 14-08-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
S.Y. B.Com
सरकारी नोकरी / Govt. Service
सुशिक्षित, अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
14-12-2016
malijagat21146
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-09-1988 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
M.C.M.
खाजगी नोकरी
सुशिक्षित अनुरूप
अहमदनगर

About Malijagat.Com