Malijagat.Com has 495 registered members
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 04-12-2016
malijagat21133
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-02-1995 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 3 इंच
B.Com. D.T.L.
शिक्षण चालू / Taking Education
इतर अपेक्षा यशस्‍वी व्‍यावसायीक किंवा चांगली नोकरी व आर्थिक सुस्थितीत असावे
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 01-12-2016
malijagat21132
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1986 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
B.Sc. Agri.
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा सुंदर, अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 30-11-2016
malijagat21145
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-02-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 3 इंच
एफ. वाय. बी. कॉम.
व्यवसाय / Business
इतर अपेक्षा अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक 20-11-2016
malijagat21129
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-12-1984 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट
S.S.C., Montessori Course
सध्या घरी / At Home
इतर अपेक्षा 10 वी किंवा 12 वी श्‍ािक्षण, नोकरी किंवा स्‍वत:चा चांगला व्‍यवसाय, थोडी शेती व घर स्‍वत:चे पुणे किंव बाहेरगांव जवळपास
पुणे
नोंदणी दिनांक 20-11-2016
malijagat21128
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-05-1983 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
10 वी
व्यवसाय / Business
इतर अपेक्षा दहावी पास, नाक, डोळे सुंदर
पुणे
नोंदणी दिनांक 20-11-2016
malijagat21127
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-09-1986 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 6 इंच
MA ( Economics)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
इतर अपेक्षा अनुरूप
ठाणे
नोंदणी दिनांक 08-11-2016
malijagat21126
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-10-1988 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 5 इंच
D.M.E., ITI Drafts man
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा अनुरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक 08-11-2016
malijagat21125
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1986 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
MCS
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा नोकरी, सुसंस्‍कृत, अनुरूप, M.Tech, M.S., B.E.(In any trade should be working in IT)
सातारा
नोंदणी दिनांक 08-11-2016
malijagat21123
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-12-1988 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 10 इंच
B.C.A., M.C.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा Engineer, MBA, MCA, अनुरूप
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 02-11-2016
malijagat21122
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-06-1990 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 3 इंच
B.Sc. Agri
खाजगी नोकरी / Private Service
इतर अपेक्षा अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक 02-11-2016
malijagat21119
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-01-1992 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 7 इंच
BHMS
सध्या घरी / At Home
इतर अपेक्षा अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक 02-11-2016
malijagat21118
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-08-1993 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
MCA
सध्या घरी / At Home
इतर अपेक्षा अनुरूप
नाशिक