नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 537 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
18-06-2017
malijagat21235
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-03-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 11 इंच
पदवी तपशील
B.Com
व्यवसाय / Business
अनुरूप
सातारा
नोंदणी दिनांक
17-06-2017
malijagat21234
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
काच माळी
जन्मदिनांक 20-02-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
MCA
खाजगी नोकरी / Private Service
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
14-06-2017
malijagat21233
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 06-11-1984 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
B.A., ITI
व्यवसाय / Business
12 वी किंवा ग्रॅज्‍युएट, अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
12-06-2017
malijagat21232
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 24-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5.8
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
मन मिळवू, पदवीधर
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-06-2017
malijagat21231
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 09-03-1983 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
S.S.C.
व्यवसाय / Business
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-06-2017
malijagat21230
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 21-08-1997 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.Com., CPT Clear
सध्या घरी / At Home
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
08-06-2017
malijagat21229
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-01-1982 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
M.A., B.Ed.
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
07-06-2017
malijagat21228
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-07-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
HSC
शेती / Farming
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
07-06-2017
malijagat21224
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 02-02-1986 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
B.Com. CNC Operator
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
07-06-2017
malijagat21223
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 15-01-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.A., ITI (Fitter)
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
06-06-2017
malijagat21222
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-05-1984 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.A.
व्यवसाय / Business
Fair, 5.4 to 5.8
पुणे
नोंदणी दिनांक
04-06-2017
malijagat21221
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 24-06-1990 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
12 वी
सरकारी नोकरी / Govt. Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
04-06-2017
malijagat21219
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-03-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील
B.C.A.
सध्या घरी / At Home
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
01-06-2017
malijagat21218
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-12-1983 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
B.Com
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
30-05-2017
malijagat21217
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-04-1985 वेळ - 05:30
उंची
6 फुट
पदवी तपशील
S.S.C.
खाजगी नोकरी / Private Service
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
24-05-2017
malijagat21216
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 04-11-1997 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील
SSC
सरकारी नोकरी / Govt. Service
Kahi nahi
ठाणे
नोंदणी दिनांक
22-05-2017
malijagat21215
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 08-02-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
12 वी
खाजगी नोकरी / Private Service
Gori , JOB Karnari , madhyam banda
पुणे
नोंदणी दिनांक
21-05-2017
malijagat21214
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 12-10-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
M.A
व्यवसाय / Business
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
21-05-2017
malijagat21213
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-02-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
B.A. D.Ed.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
जि. प. शिक्षिका, आय.टी इंजिनिअर, बँकेत सर्व्हिसला असेल, शक्‍यतो पुण्‍यातील
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-05-2017
malijagat21212
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-12-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील
S.Y. B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
17-05-2017
malijagat21211
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-07-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
B.Com
व्यवसाय / Business
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
17-05-2017
malijagat21210
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-04-1992 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
12 वी कॉमर्स
व्यवसाय / Business
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-05-2017
malijagat21209
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-06-1988 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
D.Ed., B.Ed., M.Ed.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
शिक्षिका, अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
16-05-2017
malijagat21208
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 29-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
12 Arts, Diploma in Hotel Management
व्यवसाय / Business
अनुरूप
ठाणे
नोंदणी दिनांक
14-05-2017
malijagat21207
उमेदवार
Divorced
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 26-01-1986 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
Graphics
खाजगी नोकरी / Private Service
सुुस्‍वरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-05-2017
malijagat21206
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 09-01-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
B.A.+
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-05-2017
malijagat21205
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-07-1994 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
12 वी, S.Y.B.A app
सरकारी नोकरी
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
11-05-2017
malijagat21204
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-05-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील
12th Art
सरकारी नोकरी / Govt. Service
साधी, अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
10-05-2017
malijagat21203
उमेदवार
विधूर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 26-02-1973 वेळ - 05:30
उंची
फुट 4 इंच
पदवी तपशील
B.COM (D.C.M)
खाजगी नोकरी / Private Service
Housewife required.
नाशिक
नोंदणी दिनांक
10-05-2017
malijagat21200
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्मदिनांक 14-01-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील
12 वी, Diploma in Computer Hardware
शेती / Farming
शेती कामाची आवड, 10 वी किंवा 12 वी शिक्षण चालेल
अहमदनगर

About Malijagat.Com