नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 538 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
07-06-2018
malijagat21632
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-05-1996 वेळ - 12:35
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
१० वी
व्यवसाय
अनुरूप
मुंबई
नोंदणी दिनांक
05-06-2018
malijagat21631
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-11-1988 वेळ - 08:40
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B. Tech production
सरकारी नोकरी
-
उस्मनाबाद
नोंदणी दिनांक
04-06-2018
malijagat21630
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-11-1991 वेळ - 00:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.E. ENTC
खाजगी नोकरी
B.E. (ENTC)/Computer/IT
बीड
नोंदणी दिनांक
31-05-2018
malijagat21626
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-08-1985 वेळ - 20:50
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
MBA (Finance)
खाजगी नोकरी
अनुरूप
पुणे
नोंदणी दिनांक
30-05-2018
malijagat21624
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-12-1989 वेळ - 20:08
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Bcom + Master in Mass Communication
व्यवसाय
समजदार परिवार ,अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
30-05-2018
malijagat21625
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-11-1992 वेळ - 07:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
MSC (Botany),B.Ed(Appear)
खाजगी नोकरी
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21621
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-09-1989 वेळ - 06:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.C.S.
व्यवसाय
अनुरूप
बीड
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21623
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-06-1993 वेळ - 06:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
Graduate
व्यवसाय
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21622
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-10-1989 वेळ - 05:55
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BE Civil
सरकारी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21620
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-06-1989 वेळ - 23:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
१२ वी
व्यवसाय
अनुरूप
सांगली
नोंदणी दिनांक
26-05-2018
malijagat21619
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-02-1996 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.A
शिक्षण चालू
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
26-05-2018
malijagat21618
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1995 वेळ - 05:45
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
10 TH
खाजगी नोकरी
na
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-05-2018
malijagat21617
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 11-03-1992 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
१२ वी
व्यवसाय
-
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक
25-05-2018
malijagat21616
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-06-1992 वेळ - 06:22
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.A. Diploma in Agriculture
खाजगी नोकरी
समजदार असावी
बीड
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21615
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 01-01-1990 वेळ - 20:35
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Diploma Engineer
खाजगी नोकरी
sushishit
सांगली
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21614
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-01-1991 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M.Sc(Pharmaceutical Medicine)
खाजगी नोकरी
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21613
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-09-1994 वेळ - 08:35
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
12th Aart
खाजगी नोकरी
All raundar
पुणे
नोंदणी दिनांक
22-05-2018
malijagat21612
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-07-1987 वेळ - 16:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
१० वी
खाजगी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
06-05-2018
malijagat21598
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-08-1997 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
12 वी
व्यवसाय
Sundr.aarjeysmeynt krnari
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
05-05-2018
malijagat21597
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-09-1989 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
12 th
खाजगी नोकरी
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
03-05-2018
malijagat21596
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-07-1990 वेळ - 13:02
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
BE Electronics And Telecommunication
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
03-05-2018
malijagat21595
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-12-1994 वेळ - 07:35
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
M.Pharm.
सध्या घरी
इंजिनीअर, डॉक्टर
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
02-05-2018
malijagat21594
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-07-1992 वेळ - 01:25
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Naukri
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
01-05-2018
malijagat21593
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-05-1990 वेळ - 03:00
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
B.A.
व्यवसाय
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
30-04-2018
malijagat21591
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-06-1990 वेळ - 03:51
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Masters in Finance
खाजगी नोकरी
-
यवतमाळ
नोंदणी दिनांक
30-04-2018
malijagat21592
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-09-1992 वेळ - 08:25
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
fhotografar& videoshutting
व्यवसाय
premal su sanskrit .
पुणे
नोंदणी दिनांक
30-04-2018
malijagat21590
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-04-1987 वेळ - 12:09
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
H.s.c
सरकारी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-04-2018
malijagat21587
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-10-1992 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
MCA
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
24-04-2018
malijagat21586
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-06-1991 वेळ - 03:45
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
दहावी
शेती
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
24-04-2018
malijagat21585
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-07-1992 वेळ - 07:30
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
MSW
खाजगी नोकरी
No
जळगांव

About Malijagat.Com