नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 594 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
14-12-2018
malijagat21745
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-05-1991 वेळ - 08:45
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.COM 3RD YEAR
खाजगी नोकरी
अमरावती
नोंदणी दिनांक
13-12-2018
malijagat21744
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-10-1994 वेळ - 06:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Poultry Management
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
12-12-2018
malijagat21743
उमेदवार
विधूर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 20-10-1983 वेळ - 10:45
उंची
६ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
8वी
खाजगी नोकरी
परभणी
नोंदणी दिनांक
10-12-2018
malijagat21742
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-04-1990 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B com
खाजगी नोकरी
पुणे