नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 594 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21621
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 23-09-1989 वेळ - 06:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.C.S.
व्यवसाय
बीड
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21623
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 30-06-1993 वेळ - 06:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
Graduate
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21622
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 06-10-1989 वेळ - 05:55
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BE Civil
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक
28-05-2018
malijagat21620
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 29-06-1989 वेळ - 23:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
१२ वी
व्यवसाय
सांगली