नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 538 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
07-03-2018
malijagat21541
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-12-1988 वेळ - 07:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.A.(geography)
व्यवसाय
अनुरूप
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
06-03-2018
malijagat21539
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-07-1990 वेळ - 11:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.E. Mechanical
खाजगी नोकरी
अनुरूप
नाशिक
नोंदणी दिनांक
06-03-2018
malijagat21538
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-10-1987 वेळ - 03:15
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.Sc
खाजगी नोकरी
सातारा भागातील असावी
सातारा
नोंदणी दिनांक
05-03-2018
malijagat21537
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्मदिनांक 15-11-1988 वेळ - 14:10
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
B.E. Mech.
खाजगी नोकरी
अनुरूप
बुलढाना
नोंदणी दिनांक
03-03-2018
malijagat21536
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1989 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
Hsc
व्यवसाय
-
बुलढाना
नोंदणी दिनांक
28-02-2018
malijagat21535
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-09-1990 वेळ - 03:45
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
B.Sc (Computer science)
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
28-02-2018
malijagat21534
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्मदिनांक 12-07-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
b pharm MBA
सध्या घरी
no addiction
नाशिक
नोंदणी दिनांक
27-02-2018
malijagat21533
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-09-1987 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी
Jast nhi
पुणे
नोंदणी दिनांक
24-02-2018
malijagat21532
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-06-1986 वेळ - 13:50
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी
-
मुंबई
नोंदणी दिनांक
24-02-2018
malijagat21531
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-01-1995 वेळ - 01:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.sc
शिक्षण चालू
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
23-02-2018
malijagat21530
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-05-1992 वेळ - 12:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BA
खाजगी नोकरी
-
बीड
नोंदणी दिनांक
22-02-2018
malijagat21529
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1987 वेळ - 12:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
Master in Computer Management
व्यवसाय
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
22-02-2018
malijagat21528
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-12-1989 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
Computer Engineer
खाजगी नोकरी
Anurup
नाशिक
नोंदणी दिनांक
20-02-2018
malijagat21527
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-07-1992 वेळ - 07:15
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
ITI Electrical
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
20-02-2018
malijagat21526
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-06-1994 वेळ - 09:30
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
BE civil
खाजगी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
20-02-2018
malijagat21525
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्मदिनांक 09-05-1988 वेळ - 06:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
Engineering
व्यवसाय
-
अमरावती
नोंदणी दिनांक
19-02-2018
malijagat21524
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-07-1987 वेळ - 00:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
MBA in HR
खाजगी नोकरी
-
अमरावती
नोंदणी दिनांक
18-02-2018
malijagat21523
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्मदिनांक 19-11-1988 वेळ - 11:30
उंची
४ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
MCA
सध्या घरी
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
16-02-2018
malijagat21522
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-09-1979 वेळ - 22:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
10 th
खाजगी नोकरी
Nothing
पुणे
नोंदणी दिनांक
16-02-2018
malijagat21521
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-01-1995 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
B.A
व्यवसाय
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
13-02-2018
malijagat21520
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-07-1994 वेळ - 11:35
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
ITI
खाजगी नोकरी
-
पुणे
नोंदणी दिनांक
12-02-2018
malijagat21519
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
काच माळी
जन्मदिनांक 22-09-1993 वेळ - 05:40
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
Diploma in pharmacy
व्यवसाय
-
नागपूर
नोंदणी दिनांक
12-02-2018
malijagat21518
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-01-1994 वेळ - 03:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M.A
शिक्षण चालू
-
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
10-02-2018
malijagat21517
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-01-1984 वेळ - 07:15
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
B.A.G.D.Art
व्यवसाय
-
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
09-02-2018
malijagat21516
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 21-11-1995 वेळ - 02:45
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
B.E. ELECTRICAL
खाजगी नोकरी
-
सांगली
नोंदणी दिनांक
09-02-2018
malijagat21515
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
जिरे माळी
जन्मदिनांक 14-06-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
electrical engg
खाजगी नोकरी
-
नाशिक
नोंदणी दिनांक
09-02-2018
malijagat21514
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1989 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
M.A
सरकारी नोकरी
-
सातारा
नोंदणी दिनांक
07-02-2018
malijagat21513
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-02-1989 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
8 vi pas
खाजगी नोकरी
No
पुणे
नोंदणी दिनांक
05-02-2018
malijagat21512
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-09-1991 वेळ - 10:50
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
MBA
खाजगी नोकरी
Good by nature
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
04-02-2018
malijagat21511
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-03-1990 वेळ - 06:50
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
BE (E & TC)
खाजगी नोकरी
-
जालना

About Malijagat.Com