माळी जगत डॉट कॉम हे संकेत स्थळ २१ जुलै २०१२ पासून सुरू असून संपुर्ण महाराष्ट्रातील माळी समाज या वेबसाईटचा वधू वर संशोधनासाठी उपयोग करत आहेत. इंटरनेटच्या माध्यमामुळे घरबसल्या वधू वर उमेदवारांची सर्व माहीती मोबाईल, कॉम्युटर व लॅपटॉपवर सहजपणे उपलब्ध होते. यामुळे समाजबांधवांचा वेळ व पैसा वाचतो.