नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 20-10-2016
malijagat21116
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
Diploma Electrical Engineering
खाजगी नोकरी / Private Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 24-09-2016
malijagat21114
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1991 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
B.D.S.
सरकारी नोकरी / Govt. Service
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 06-09-2016
malijagat21111
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-06-1991 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 7 इंच
D.Pharm., LLB (Persuing)
सरकारी नोकरी / Govt. Service
ठाणे