नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 05-03-2016
malijagat2155
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-02-1992 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
B.Pharm.
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 02-03-2016
malijagat2152
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 28-11-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
D.E&T., B.A.,M.A.(App)
व्यवसाय / Business
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 01-03-2016
malijagat2150
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 30-01-1989 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील
B.E. (Computer)
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे
नोंदणी दिनांक 18-02-2016
malijagat2140
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 21-12-1988 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
M.Com.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर