नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 23-10-2020
malijagat25065
प्रथम वर
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 09-10-1989 वेळ - 10:40
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.C.A
व्यवसाय
सांगली
नोंदणी दिनांक 19-10-2020
malijagat25063
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1992 वेळ - 18:05
उंची ५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील MSC Physics
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-10-2020
malijagat25062
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-12-1997 वेळ - 06:55
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.C.A.
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-10-2020
malijagat25061
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-05-1997 वेळ - 11:16
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.C.S.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-10-2020
malijagat25060
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1993 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट १० इंच
पदवी तपशील Be electronics and cdac
खाजगी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 13-10-2020
malijagat25059
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-03-1987 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B A
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 12-10-2020
malijagat25058
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-05-1994 वेळ - 05:00
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील ITI Electrician
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-10-2020
malijagat25057
प्रथम वधू
काच माळी
जन्मदिनांक 02-08-1996 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील M.E. COMPUTER
सध्या घरी
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 10-10-2020
malijagat25056
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-11-1988 वेळ - 06:20
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील PG DBM
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 09-10-2020
malijagat25055
घटस्फोटीत वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-09-1994 वेळ - 01:06
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील 10 pass
खाजगी नोकरी
मुंबई