नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25037
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-08-1994 वेळ - 06:30
उंची ५ फुट ४ इंच
12 th
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25036
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-06-1995 वेळ - 04:05
उंची ५ फुट ६ इंच
M.Com
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25035
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-04-1992 वेळ - 18:15
उंची ५ फुट १ इंच
B.A. Eng.
खाजगी नोकरी
पुणे