नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 12-12-2020
malijagat26001
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-04-1994 वेळ - 20:30
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील BE Mechanical
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-12-2020
malijagat26000
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-10-1994 वेळ - 04:40
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील Bsc
खाजगी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 10-12-2020
malijagat25099
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 16-12-1998 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील बीए
सध्या घरी
अकोला
नोंदणी दिनांक 09-12-2020
malijagat25098
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-03-1983 वेळ - 10:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.A.(Arts)
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 08-12-2020
malijagat25097
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-06-1989 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील DEd, BA
शेती
नाशिक
नोंदणी दिनांक 08-12-2020
malijagat25096
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-05-1996 वेळ - 04:10
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील B.E EXTC
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25095
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-12-1983 वेळ - 15:45
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.AL.L.B
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25094
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1997 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील BA, ITI Machinist
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-12-2020
malijagat25093
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-06-1992 वेळ - 08:50
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील BA
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-12-2020
malijagat25092
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1995 वेळ - 09:30
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.A.
शेती
परभणी