नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 04-11-2020
malijagat25077
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1985 वेळ - 12:25
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.A. D.Ed.
सरकारी नोकरी
अमरावती
नोंदणी दिनांक 03-11-2020
malijagat25076
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-10-1994 वेळ - 06:12
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील MCS
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-11-2020
malijagat25075
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 13-06-1994 वेळ - 17:42
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील BBA
व्यवसाय
नाशिक
नोंदणी दिनांक 03-11-2020
malijagat25074
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-10-1995 वेळ - 06:53
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील Mechanical
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 02-11-2020
malijagat25073
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-01-1991 वेळ - 23:57
उंची ५ फुट १० इंच
पदवी तपशील Diploma in Mechanical
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 01-11-2020
malijagat25071
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-03-1992 वेळ - 04:49
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील I. T. I. PARNER
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 31-10-2020
malijagat25070
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-09-1986 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील M.com, ICWA (Inter.)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-10-2020
malijagat25068
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-04-1991 वेळ - 10:35
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील EXTC
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 26-10-2020
malijagat25067
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-09-1991 वेळ - 05:50
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.Com + PGDBM
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 26-10-2020
malijagat25066
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-06-1992 वेळ - 06:30
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील बी.ए.(इंग्रजी)
शेती
सोलापूर