नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1107 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 10-01-2021
malijagat26024
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-04-1992 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ७ इंच
M.sc zoology (Sericulture)
शेती
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 08-01-2021
malijagat26023
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-02-1993 वेळ - 06:10
उंची ५ फुट ५ इंच
HSC
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 06-01-2021
malijagat26022
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-01-1992 वेळ - 10:28
उंची ५ फुट ७ इंच
Supervisor
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद