नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 09-04-2020
malijagat24007
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 04-05-1996 वेळ - 04:00
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
बी.कॉम
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 27-03-2020
malijagat24003
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 13-03-1981 वेळ - 02:30
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
१२ वी ITI
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 22-03-2020
malijagat24001
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-09-1988 वेळ - 01:58
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Mcom
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-03-2020
malijagat23097
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-01-1992 वेळ - 06:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BE civil
व्यवसाय
पुणे