नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 04-01-2020
malijagat23020
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-09-1990 वेळ - 05:53
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Bachelor of Commerce
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 03-01-2020
malijagat23019
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-05-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Diploma in electrical engineering
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 03-01-2020
malijagat23018
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-02-1988 वेळ - 00:00
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
MDS (Endodontist)
खाजगी नोकरी
लातूर
नोंदणी दिनांक 30-12-2019
malijagat23016
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-09-1989 वेळ - 01:45
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
HSC Automobile
खाजगी नोकरी
पुणे