नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 27-03-2016
malijagat2165
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-02-1993 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 10 इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 06-03-2016
malijagat2160
उमेदवार
घटस्फोटीत वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 13-08-1979 वेळ - 05:30
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
D.M.E., D.Ed, B.A., B.Ed
सरकारी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 05-03-2016
malijagat2155
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-02-1992 वेळ - 05:30
उंची
४ फुट
पदवी तपशील
B.Pharm.
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 02-03-2016
malijagat2152
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 28-11-1985 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट
पदवी तपशील
D.E&T., B.A.,M.A.(App)
व्यवसाय / Business
अहमदनगर