नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 914 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 18-06-2017
malijagat21235
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-03-1987 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 11 इंच
पदवी तपशील
B.Com
व्यवसाय / Business
सातारा
नोंदणी दिनांक 14-06-2017
malijagat21233
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 06-11-1984 वेळ - 05:30
उंची
5 फुट 9 इंच
पदवी तपशील
B.A., ITI
व्यवसाय / Business
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 12-06-2017
malijagat21232
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
-
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-03-1991 वेळ - 05:30
उंची
5.8
पदवी तपशील
B.Com
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे