नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 24-12-2020
malijagat26011
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-01-1994 वेळ - 11:15
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील SSC
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26010
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1991 वेळ - 03:25
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील SSC
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26009
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-09-1987 वेळ - 08:30
उंची ६ फुट २ इंच
पदवी तपशील B.E.(ENTC)
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26008
प्रथम वर
कासे माळी
जन्मदिनांक 02-07-1991 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील 12th
खाजगी नोकरी
वर्धा
नोंदणी दिनांक 20-12-2020
malijagat26007
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-12-1979 वेळ - 18:30
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील बी. कॉम.
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 19-12-2020
malijagat26006
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1996 वेळ - 09:15
उंची ४ फुट ५ इंच
पदवी तपशील BA
सध्या घरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 17-12-2020
malijagat26005
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-04-1991 वेळ - 11:25
उंची ५ फुट १ इंच
पदवी तपशील B.A.
सध्या घरी
रत्नागिरी
नोंदणी दिनांक 15-12-2020
malijagat26004
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-08-1990 वेळ - 19:15
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील B.COM
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 14-12-2020
malijagat26003
प्रथम वर
कासे माळी
जन्मदिनांक 29-12-1996 वेळ - 10:16
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.sc
व्यवसाय
गडचिरोली
नोंदणी दिनांक 14-12-2020
malijagat26002
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 11-03-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील BA MMS ANM Nursing
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद