नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 01-12-2020
malijagat25087
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-05-1995 वेळ - 11:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील BCA
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 26-11-2020
malijagat25086
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-1991 वेळ - 15:45
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.M.J. (Journalism)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-11-2020
malijagat25085
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-07-1993 वेळ - 19:15
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील BE (E&TC)
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 22-11-2020
malijagat25084
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-06-1992 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील B.E. Civil
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 21-11-2020
malijagat25083
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-07-1998 वेळ - 10:35
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील BA & ITI
व्यवसाय
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 19-11-2020
malijagat25082
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-09-1991 वेळ - 12:30
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील दहावी
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 17-11-2020
malijagat25081
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-04-1990 वेळ - 06:30
उंची ६ फुट
पदवी तपशील B.A.
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 12-11-2020
malijagat25080
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-08-1997 वेळ - 04:40
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील Mcom
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-11-2020
malijagat25079
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-09-1990 वेळ - 08:20
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील SSC
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-11-2020
malijagat25078
प्रथम वर
काच माळी
जन्मदिनांक 25-07-1992 वेळ - 04:05
उंची ५ फुट १ इंच
पदवी तपशील SSC
व्यवसाय
धुळे