नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 08-01-2021
malijagat26023
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-02-1993 वेळ - 06:10
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील HSC
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 06-01-2021
malijagat26022
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-01-1992 वेळ - 10:28
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील Supervisor
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 05-01-2021
malijagat26020
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1992 वेळ - 00:37
उंची ६ फुट १ इंच
पदवी तपशील Civil Engineering
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 04-01-2021
malijagat26018
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-05-1991 वेळ - 12:42
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील BE IT
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 04-01-2021
malijagat26017
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-05-1993 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील SSC
शेती
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 03-01-2021
malijagat26016
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-09-1991 वेळ - 03:45
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील 12 वी
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-01-2021
malijagat26015
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-03-1995 वेळ - 13:17
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील B.E. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 30-12-2020
malijagat26014
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-04-1993 वेळ - 16:24
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील DME
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-12-2020
malijagat26013
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-02-1995 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील BA
व्यवसाय
वाशिम
नोंदणी दिनांक 27-12-2020
malijagat26012
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-03-1991 वेळ - 06:25
उंची ५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील Diploma Mech. Eng.
खाजगी नोकरी
नाशिक