नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25040
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-12-1992 वेळ - 16:15
उंची ५ फुट १० इंच
BE Electronics
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25039
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-02-1988 वेळ - 11:45
उंची ५ फुट २ इंच
SSC
शेती
धुळे
नोंदणी दिनांक 21-09-2020
malijagat25038
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-07-1993 वेळ - 11:06
उंची ५ फुट ८ इंच
M.Sc.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर