नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 20-12-2020
malijagat26007
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-12-1979 वेळ - 18:30
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील बी. कॉम.
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 19-12-2020
malijagat26006
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1996 वेळ - 09:15
उंची ४ फुट ५ इंच
पदवी तपशील BA
सध्या घरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 17-12-2020
malijagat26005
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-04-1991 वेळ - 11:25
उंची ५ फुट १ इंच
पदवी तपशील B.A.
सध्या घरी
रत्नागिरी
नोंदणी दिनांक 15-12-2020
malijagat26004
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-08-1990 वेळ - 07:15
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील B.COM
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 14-12-2020
malijagat26003
प्रथम वर
कासे माळी
जन्मदिनांक 29-12-1996 वेळ - 10:16
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.sc
व्यवसाय
गडचिरोली
नोंदणी दिनांक 14-12-2020
malijagat26002
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 11-03-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील BA MMS ANM Nursing
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 12-12-2020
malijagat26001
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-04-1994 वेळ - 20:30
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील BE Mechanical
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-12-2020
malijagat26000
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-10-1994 वेळ - 04:40
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील Bsc
खाजगी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 10-12-2020
malijagat25099
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 16-12-1998 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील बीए
सध्या घरी
अकोला
नोंदणी दिनांक 09-12-2020
malijagat25098
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-03-1983 वेळ - 10:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.A.(Arts)
सरकारी नोकरी
पुणे