नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 25-01-2021
malijagat26034
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-04-1993 वेळ - 03:00
उंची ५ फुट १ इंच
पदवी तपशील BSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-01-2021
malijagat26033
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-10-1994 वेळ - 23:05
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील BE - CS
खाजगी नोकरी
जालना
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26032
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-10-1994 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील M.Sc.(Bot)
सध्या घरी
बीड
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-10-1990 वेळ - 07:20
उंची ६ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.E.(Mech)
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-01-2021
malijagat26030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-06-1993 वेळ - 00:00
उंची ६ फुट
पदवी तपशील M.E.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 19-01-2021
malijagat26029
घटस्फोटीत वधू
जिरे माळी
जन्मदिनांक 31-10-1996 वेळ - 07:20
उंची ५ फुट
पदवी तपशील No
सध्या घरी
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 17-01-2021
malijagat26028
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 30-07-1990 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.Com
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 15-01-2021
malijagat26027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-12-1994 वेळ - 00:15
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील ITI Electrician
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 13-01-2021
maljagat26026
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-08-1995 वेळ - 18:20
उंची ५ फुट १० इंच
पदवी तपशील M.Tech software Engineering
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 10-01-2021
malijagat26024
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-04-1992 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील M.sc zoology (Sericulture)
शेती
सोलापूर