नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 25-02-2020
malijagat23072
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-06-1992 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
12th
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 24-02-2020
malijagat23071
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-06-1990 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
POLICE PATIL
खाजगी नोकरी
वर्धा
नोंदणी दिनांक 23-02-2020
malijagat23070
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-05-1990 वेळ - 10:11
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
12th
व्यवसाय
नांदेड