नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26063
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-06-1992 वेळ - 06:35
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.A. D.Ed.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26062
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-07-1992 वेळ - 12:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील 12 वी
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-02-2021
malijagat26060
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-08-1989 वेळ - 21:45
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील MTech VLSI
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-02-2021
malijagat26057
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-11-1991 वेळ - 13:30
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील MCS
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-02-2021
malijagat26056
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-11-1997 वेळ - 00:45
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील M.Com.
सध्या घरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 14-02-2021
malijagat26055
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-02-1997 वेळ - 08:11
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.Tech. Mech
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 14-02-2021
malijagat26054
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.Com
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-02-2021
malijagat26049
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-08-1988 वेळ - 17:00
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील HSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-02-2021
malijagat26047
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-10-1997 वेळ - 12:25
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.A.M.S.
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-02-2021
malijagat26046
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-01-1995 वेळ - 10:23
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील M.E. Computer
खाजगी नोकरी
पुणे