नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1107 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 17-01-2021
malijagat26028
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 30-07-1990 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Com
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 15-01-2021
malijagat26027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-12-1994 वेळ - 00:15
उंची ५ फुट ६ इंच
ITI Electrician
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 13-01-2021
maljagat26026
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-08-1995 वेळ - 18:20
उंची ५ फुट १० इंच
M.Tech software Engineering
खाजगी नोकरी
पुणे