नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 22-01-2020
malijagat23031
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 21-01-1993 वेळ - 11:50
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
व्यवसाय
व्यवसाय
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 16-01-2020
malijagat23030
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 10-05-1984 वेळ - 20:50
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
BE Civil
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 14-01-2020
malijagat23028
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-05-1987 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M. A. B. Ed.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 13-01-2020
malijagat23027
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 11-01-1994 वेळ - 12:50
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
M.Sc. Computer Science
खाजगी नोकरी
अहमदनगर