नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 03-05-2020
malijagat24021
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 31-05-1991 वेळ - 02:35
उंची
६ फुट
पदवी तपशील
B.E Electrical
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 30-04-2020
malijagat24020
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-04-1988 वेळ - 03:20
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.A.B.Ed.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-04-2020
malijagat24015
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-08-1986 वेळ - 05:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
M. Sc. B. Ed
सरकारी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 22-04-2020
malijagat24014
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 06-06-1995 वेळ - 11:05
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Bsc.
व्यवसाय
सोलापूर