नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 09-12-2019
malijagat22088
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-06-1992 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
BE ( mechanical )
खाजगी नोकरी
हिंगोली
नोंदणी दिनांक 08-12-2019
malijagat22087
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 11-11-1991 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.Sc.
सरकारी नोकरी
जालना
नोंदणी दिनांक 08-12-2019
malijagat22086
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 07-05-1974 वेळ - 02:10
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Self employed
व्यवसाय
उस्मनाबाद
नोंदणी दिनांक 08-12-2019
malijagat22085
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 26-03-1995 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.A
शेती
बुलढाना