नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1107 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25095
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-12-1983 वेळ - 15:45
उंची ५ फुट ५ इंच
B.AL.L.B
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25094
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1997 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ६ इंच
BA, ITI Machinist
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-12-2020
malijagat25093
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-06-1992 वेळ - 08:50
उंची ५ फुट ८ इंच
BA
खाजगी नोकरी
अहमदनगर