नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 27-02-2020
malijagat23076
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 01-07-1992 वेळ - 04:15
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
शेती
शेती
लातूर
नोंदणी दिनांक 26-02-2020
malijagat23075
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 19-01-1991 वेळ - 17:30
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
9th pass
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 25-02-2020
malijagat23074
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-05-2000 वेळ - 15:50
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
FYBA
शिक्षण चालू
धुळे
नोंदणी दिनांक 25-02-2020
malijagat23073
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 13-09-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
MA HINDI
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद