नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1107 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 10-12-2020
malijagat25099
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 16-12-1998 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
बीए
सध्या घरी
अकोला
नोंदणी दिनांक 09-12-2020
malijagat25098
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-03-1983 वेळ - 10:30
उंची ५ फुट ३ इंच
B.A.(Arts)
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 08-12-2020
malijagat25097
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-06-1989 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ३ इंच
DEd, BA
शेती
नाशिक