नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 12-12-2019
malijagat22092
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 12-07-1992 वेळ - 08:15
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
Iti electrical
व्यवसाय
नाशिक
नोंदणी दिनांक 12-12-2019
malijagat22091
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 20-09-1991 वेळ - 00:00
उंची
६ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
१०
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-12-2019
malijagat22090
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 21-05-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B A
खाजगी नोकरी
गोंदिया
नोंदणी दिनांक 10-12-2019
malijagat22089
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-05-1993 वेळ - 04:35
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.Sc.
खाजगी नोकरी
बीड