नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 19-01-2021
malijagat26029
घटस्फोटीत वधू
जिरे माळी
जन्मदिनांक 31-10-1996 वेळ - 07:20
उंची ५ फुट
पदवी तपशील No
सध्या घरी
बुलढाना
नोंदणी दिनांक 17-01-2021
malijagat26028
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 30-07-1990 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.Com
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 15-01-2021
malijagat26027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-12-1994 वेळ - 00:15
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील ITI Electrician
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 13-01-2021
maljagat26026
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-08-1995 वेळ - 18:20
उंची ५ फुट १० इंच
पदवी तपशील M.Tech software Engineering
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 11-01-2021
malijagat26025
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-08-1992 वेळ - 06:00
उंची ५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील B.Sc.
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-01-2021
malijagat26024
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-04-1992 वेळ - 08:30
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील M.sc zoology (Sericulture)
शेती
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 08-01-2021
malijagat26023
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-02-1993 वेळ - 06:10
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील HSC
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 06-01-2021
malijagat26022
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 02-01-1992 वेळ - 10:28
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील Supervisor
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 05-01-2021
malijagat26020
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1992 वेळ - 00:37
उंची ६ फुट १ इंच
पदवी तपशील Civil Engineering
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 04-01-2021
malijagat26018
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-05-1991 वेळ - 12:42
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील BE IT
खाजगी नोकरी
पुणे