नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 16-03-2021
malijagat26076
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-01-1992 वेळ - 07:30
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील Hsc
व्यवसाय
जालना
नोंदणी दिनांक 15-03-2021
malijagat26075
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-12-1990 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील BA.
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 14-03-2021
malijagat26074
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-01-1992 वेळ - 19:13
उंची ५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील B.E Computer CDAC
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 11-03-2021
malijagat26072
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-03-1998 वेळ - 12:45
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील DME
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-03-2021
malijagat26070
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1990 वेळ - 11:40
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील Art Teacher Diploma
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-03-2021
malijagat26069
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-08-1988 वेळ - 10:33
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील B.E. Electronics
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 26-02-2021
malijagat26068
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-10-1988 वेळ - 22:15
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील SSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-02-2021
malijagat26067
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-09-1992 वेळ - 09:45
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील Technical Diploma
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 22-02-2021
malijagat26066
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-10-1998 वेळ - 12:30
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील १२ वी
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26064
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 17-04-1999 वेळ - 09:00
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.E. ETC
खाजगी नोकरी
नागपूर