नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijagat25043
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-05-1993 वेळ - 04:30
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
व्यवसाय
जळगांव
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijagat25042
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-02-1995 वेळ - 12:03
उंची ५ फुट ९ इंच
B.Sc
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 22-09-2020
malijagat25041
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-05-1993 वेळ - 06:45
उंची ५ फुट ४ इंच
B.Sc.
व्यवसाय
सोलापूर