नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 03-03-2020
malijagat23080
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-09-1988 वेळ - 09:45
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Plambing
व्यवसाय
अकोला
नोंदणी दिनांक 02-03-2020
malijagat23079
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 14-10-1991 वेळ - 05:00
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 01-03-2020
malijagat23078
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 30-11-1993 वेळ - 03:00
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
BAMS MD
खाजगी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक 28-02-2020
malijagat23077
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 28-06-1991 वेळ - 01:30
उंची
६ फुट १ इंच
पदवी तपशील
MCA
खाजगी नोकरी
नागपूर