नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 15-12-2019
malijagat22098
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 28-02-1987 वेळ - 07:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
BA(Economics)
सरकारी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 15-12-2019
malijagat22096
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 07-05-1995 वेळ - 04:35
उंची
६ फुट १० इंच
पदवी तपशील
Iti in electrical ,BA
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 15-12-2019
malijagat22095
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-11-1996 वेळ - 03:42
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
B.E. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 13-12-2019
malijagat22093
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 25-02-1993 वेळ - 10:30
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
BE Mechanical
सरकारी नोकरी
पुणे