नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 08-09-2020
malijagat25019
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-07-1993 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ५ इंच
Graduate
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 03-09-2020
malijagat25018
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 23-05-1997 वेळ - 12:45
उंची ६ फुट १ इंच
B.Com
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 01-09-2020
malijagat25017
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-05-1989 वेळ - 06:21
उंची ५ फुट ४ इंच
B.A.
व्यवसाय
नाशिक