नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 17-12-2019
malijagat23002
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 25-09-1991 वेळ - 05:38
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
BCA
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-12-2019
malijagat23001
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 29-11-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
12 वी
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 16-12-2019
malijagat22099
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-07-1987 वेळ - 18:40
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
commercial art
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 15-12-2019
malijagat22097
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
हळदी माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 18-10-1995 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
Government contractor in civil
व्यवसाय
नाशिक