नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 11-09-2020
malijagat25022
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-05-1991 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ४ इंच
B.Arch
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक 10-09-2020
malijagat25021
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-06-1994 वेळ - 02:15
उंची ४ फुट ११ इंच
M.Sc.(Biochemistry),सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ,पुणे.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-09-2020
malijagat25020
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-05-1993 वेळ - 03:55
उंची ५ फुट ३ इंच
M.com
खाजगी नोकरी
अकोला