नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 14-09-2020
malijagat25025
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-08-1975 वेळ - 07:30
उंची ६ फुट ५ इंच
Graduate
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 13-09-2020
malijagat25024
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-04-1993 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट १० इंच
B.E. (Mech) PGD ERP (SAP)
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 12-09-2020
malijagat25023
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-09-1990 वेळ - 17:21
उंची ५ फुट ४ इंच
BCA
खाजगी नोकरी
पुणे