नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 24-12-2019
malijagat23005
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 26-01-1989 वेळ - 10:20
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
M.Sc. Molecular Biology
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-12-2019
malijagat23004
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 07-07-1989 वेळ - 20:47
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.A. ITI
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 19-12-2019
malijagat23003
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 12-05-1991 वेळ - 03:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
१२ वी Electronic Technical Course
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 17-12-2019
malijagat23007
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-08-1993 वेळ - 11:45
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
सिव्हिल डीप्लोमा
व्यवसाय
पुणे