नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 04-05-2021
malijagat26096
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-03-1997 वेळ - 06:15
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी
सध्या घरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 03-05-2021
malijagat26095
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-11-1986 वेळ - 04:45
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील 12th D.Ed.
खाजगी नोकरी
परभणी
नोंदणी दिनांक 02-05-2021
malijagat26094
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-09-1994 वेळ - 01:08
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील AUDITOR
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-04-2021
malijagat26091
प्रथम वर
जिरे माळी
जन्मदिनांक 20-12-1990 वेळ - 09:15
उंची ५ फुट
पदवी तपशील SSC
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 13-04-2021
malijagat26089
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-04-1981 वेळ - 07:11
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील Fyba
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-04-2021
malijagat26086
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-07-1993 वेळ - 06:30
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील १२ वी आयटीआय
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 18-03-2021
malijagat26080
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-08-1994 वेळ - 11:05
उंची ५ फुट
पदवी तपशील B.A. Geography
शिक्षण चालू
सातारा
नोंदणी दिनांक 18-03-2021
malijagat26079
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1993 वेळ - 23:30
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील ITI Electrical
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 17-03-2021
malijagat26078
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-04-1989 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील Engineer Diploma
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 17-03-2021
malijagat26077
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-06-1994 वेळ - 05:15
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील MSc Biotechnology
खाजगी नोकरी
पुणे