नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 14-02-2021
malijagat26055
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-02-1997 वेळ - 08:11
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.Tech. Mech
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 14-02-2021
malijagat26054
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-03-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.Com
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-02-2021
malijagat26049
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-08-1988 वेळ - 17:00
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील HSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-02-2021
malijagat26047
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-10-1997 वेळ - 12:25
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.A.M.S.
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-02-2021
malijagat26046
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-01-1995 वेळ - 10:23
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील M.E. Computer
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 25-01-2021
malijagat26034
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-04-1993 वेळ - 03:00
उंची ५ फुट १ इंच
पदवी तपशील BSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-01-2021
malijagat26033
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-10-1994 वेळ - 23:05
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील BE - CS
खाजगी नोकरी
जालना
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26032
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-10-1994 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील M.Sc.(Bot)
सध्या घरी
बीड
नोंदणी दिनांक 22-01-2021
malijagat26031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-10-1990 वेळ - 07:20
उंची ६ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.E.(Mech)
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-01-2021
malijagat26030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-06-1993 वेळ - 00:00
उंची ६ फुट
पदवी तपशील M.E.
खाजगी नोकरी
पुणे