नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1107 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 24-12-2020
malijagat26011
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-01-1994 वेळ - 11:15
उंची ५ फुट ८ इंच
SSC
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26010
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1991 वेळ - 03:25
उंची ५ फुट ५ इंच
SSC
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 23-12-2020
malijagat26009
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-09-1987 वेळ - 08:30
उंची ६ फुट २ इंच
B.E.(ENTC)
खाजगी नोकरी
नाशिक