नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 11-03-2020
malijagat23088
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 09-04-1989 वेळ - 12:15
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
ITI
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 09-03-2020
malijagat23087
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 14-04-1994 वेळ - 06:06
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
BE IT
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 06-03-2020
malijagat23086
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 21-02-1991 वेळ - 10:30
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
ITI
खाजगी नोकरी
उस्मनाबाद
नोंदणी दिनांक 05-03-2020
malijagat23085
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 29-12-1990 वेळ - 10:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
Bsc agriculture
खाजगी नोकरी
अहमदनगर