नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 14-09-2020
malijagat25028
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 01-12-1993 वेळ - 23:30
उंची ५ फुट ११ इंच
F.Y.
खाजगी नोकरी
धुळे
नोंदणी दिनांक 14-09-2020
malijagat25027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-01-1983 वेळ - 03:15
उंची ५ फुट ६ इंच
MA.,Set.,Phd
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 14-09-2020
malijagat25026
विधवा
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1986 वेळ - 11:40
उंची ५ फुट २ इंच
Graduate
व्यवसाय
सातारा