नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1107 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 03-01-2021
malijagat26015
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-03-1995 वेळ - 13:17
उंची ५ फुट ४ इंच
B.E. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 30-12-2020
malijagat26014
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-04-1993 वेळ - 16:24
उंची ५ फुट ७ इंच
DME
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-12-2020
malijagat26013
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-02-1995 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
BA
व्यवसाय
वाशिम