नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 27-12-2019
malijagat23010
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-06-1985 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
12 वी
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक 26-12-2019
malijagat23009
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-05-1993 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
SY
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 26-12-2019
malijagat23008
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 27-05-1995 वेळ - 02:30
उंची
५ फुट
पदवी तपशील
MBA(HR)
खाजगी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक 25-12-2019
malijagat23006
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 19-01-1989 वेळ - 01:55
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
12वी
खाजगी नोकरी
नाशिक